Macromedia Dreamweaver MX

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Macromedia Dreamweaver MX - NA

Phần mềm Macromedia Dreamweaver MX

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Macromedia Dreamweaver MX là phần mềm gì?

Macromedia Dreamweaver MX là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Macromedia Dreamweaver MX là Version NA (cập nhật NA)

Macromedia Dreamweaver MX là một chương trình cung cấp cho người dùng một IDE (Môi trường phát triển tích hợp) cho việc phát triển các trang web và thiết kế trang web. Phần mềm này được phát triển phù hợp với World Wide Web Consortium (W3C). Nó cung cấp sự hỗ trợ cho CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, Active Server Pages và phần mềm PHP.The tính năng hai loại biên tập: a WYSIWYG (What You See Is What You Get) biên tập và một trình soạn thảo mã. Biên tập viên WYSIWG cung cấp cho người dùng công cụ phát triển để tạo bố cục trang Web. Nó có tính năng một bộ tạo mã nguồn cho phép các nhà phát triển để làm việc trên các thành phần HTML của các trang web mà họ hiện đang developing.To có được một bản xem trước của trang mà người dùng đang tạo ra, phần mềm này có cửa sổ xem trước của riêng mình. Người dùng cũng có thể xem các trang thông qua trình duyệt Web riêng của họ. Để chỉnh sửa mã, Macromedia Dreamweaver MX cũng cung cấp tùy chọn nổi bật cú pháp, hiển thị mã màu sắc đặc trưng cho loại của họ; do đó, cho phép nhận mã dễ dàng hơn, phân tích và editing.Macromedia Dreamweaver MX là tương thích với các đơn vị Windows và Mac OS X.

What is Macromedia Dreamweaver MX?

Macromedia Dreamweaver MX is a program that provides the user with an IDE (Integrated Development Environment) for developing Web pages and designing websites. The software was developed in compliance with the World Wide Web Consortium (W3C). It provides support for CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, Active Server Pages and PHP.The software features two types of editors: a WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor and a code editor. The WYSIWG editor provides the user with development tools for creating Web page layouts. It features a source code generator that enables the developer to work on the HTML components of the Web pages that they are currently developing.To get a preview of the pages that the user is creating, the software has its own preview window. The user is also able to view the pages through their own Web browser. For code editing, Macromedia Dreamweaver MX also provides the syntax highlighting option, which displays the codes in colors that are specific to their category; thus, allowing for easier code recognition, analysis and editing.Macromedia Dreamweaver MX is compatible with Windows and Mac OS X units.

Các loại file được mở bởi Macromedia Dreamweaver MX

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Macromedia Dreamweaver MX có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Macromedia Dreamweaver MX

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *