Lhaplus Version

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Lhaplus Version - NA

Phần mềm Lhaplus Version

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Lhaplus Version là phần mềm gì?

Lhaplus Version là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Lhaplus Version là Version NA (cập nhật NA)

Lhaplus là một chương trình phần mềm miễn phí phục vụ như là một công cụ nén và giải nén cho hệ thống máy tính dựa trên Windows. Chương trình này được phát triển bởi Schezo. Nó được thiết kế để nén và giải nén tập tin trong hơn 20 định dạng. Phần mềm này có thể nén hoặc các định dạng tập tin giải nén như B64, BH, BZIP2, CAB, GZ, LZH, TAR, TAZ, TBZ, ZIP và EXE. Bên cạnh đó, chương trình cũng có thể file nén thành các định dạng lưu trữ sau đây: ACE, ARC, ARJ, LZS, MIME, RAR, TGZ, UUE, XXE, Z, 7Z và ZOO. Tập tin có thể được nén hoặc giải nén bằng cách kéo các tập tin và thả những vào cửa sổ nén / khai thác trên giao diện người dùng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể nén hoặc giải nén tài liệu lưu trữ bằng cách kích chuột phải vào tập tin, và sau đó chọn chức năng từ menu mà người dùng muốn sử dụng.

What is Lhaplus Version?

Lhaplus is a freeware program that serves as a compression and decompression tool for Windows-based computer system. The program was developed by Schezo. It is designed to compress and decompress files in more than 20 formats. The software can compress or decompress file formats such as B64, BH, BZIP2, CAB, GZ, LZH, TAR, TAZ, TBZ, ZIP and EXE. In addition, the program is also able to compress files into the following archive formats: ACE, ARC, ARJ, LZS, MIME, RAR, TGZ, UUE, XXE, Z, 7Z and ZOO. Files can be compressed or decompressed by dragging the files and dropping these onto the compression/extraction window on the user interface. Additionally, the user can also compress or decompress archives by right-clicking on the file, and then selecting the function from the menu which the user wishes to utilize.

Các loại file được mở bởi Lhaplus Version

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Lhaplus Version có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 7ZACEARCARJB64BHBZ2CABGZJARLZHLZSMIMR00R01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24R25R26R27R28R29R30R31R32R33R34R35R36R37R38R39R40R41R42R43R44R45R46R47R48R49R50R51R52R53R54R55R56R57R58R59R60R61R62R63R64R65R66R67R68R69R70R71R72R73R74R75R76R77R78R79R80R81R82R83R84R85R86R87R88R89R90R91R92R93R94R95R96R97R98R99RARTARTAZTBZTGZUUEXXEZZIPZOO

Download Lhaplus Version

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *