Lua

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Lua - NA

Phần mềm Lua

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Lua là phần mềm gì?

Lua là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Lua là Version NA (cập nhật NA)

Lúa là một ngôn ngữ lập trình (không nên nhầm lẫn với LUA), mà là từ chữ Bồ Đào Nha cho “mặt trăng” (lịch sử Lua được một phần dựa trên một ngôn ngữ lập trình được gọi là Simple Object Ngôn ngữ hoặc SOL, đó là tên của Mặt Trời). Lua chủ yếu được biết đến là hầu hết các ngôn ngữ kịch bản phổ biến cho các trò chơi video do thực hiện của nó nhanh và đường cong học tập tương đối ngắn, chức năng cross-nền tảng của nó, và C API tương đối đơn giản của nó. Lua cũng tương tự như Python ở chỗ nó được dự định sẽ được nhúng vào các phần mềm khác, nhưng nó là nhanh hơn và simpler.Also được gọi là ngôn ngữ đa mô hình, Lua có một tập hợp các đặc điểm chung có thể được sửa đổi để đáp ứng các vấn đề khác nhau hoặc các tình huống, không giống như ngôn ngữ lập trình khác mà trở nên quá cồng kềnh do xu hướng của họ để cung cấp nhiều tính năng để giải quyết một “mô hình” duy nhất. Những linh hoạt của meta-tính năng cho phép Lua được tối giản trong tự nhiên và cực kỳ nhẹ, và có thể được điều chỉnh để một loạt các ứng dụng. Lua được cấp phép theo chương trình MIT License.

What is Lua?

Lua is a programming language (not to be confused with LUA), which is from the Portuguese word for “moon” (historically Lua was partly based off another programming language called Simple Object Language or SOL, which is the name for the Sun). Lua is primarily known for being the most popular scripting language for video games due to its fast execution and the relatively short learning curve, its cross-platform functionality, and its comparatively straightforward C API. Lua is similar to Python in that it was intended to be embedded into other software, but it is faster and simpler.Also known as multi-paradigm language, Lua has a set of general features which can be modified to meet various problems or situations, unlike other programming languages that become so bloated due to their propensity to provide multiple features to address a single “paradigm”. These flexibilities of meta-features allow Lua to be minimalist in nature and extremely light, and can be adapted to a wide variety of applications. Lua is licensed under the MIT License program.

Các loại file được mở bởi Lua

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Lua có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LUALUAC

Download Lua

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *