Luminance HDR

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Luminance HDR - NA

Phần mềm Luminance HDR

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Luminance HDR là phần mềm gì?

Luminance HDR là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Luminance HDR là Version NA (cập nhật NA)

Luminance HDR là một nền tảng được sử dụng chủ yếu cho cao Dynamic Range Imaging trong nhiếp ảnh. Chương trình này được phát triển bởi Luminance HDR Dev Team để cung cấp các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và người đam mê một loạt ảnh họ có thể sử dụng. Luminance HDR hướng dẫn người sử dụng bằng cách cung cấp các mức cường độ tìm thấy trong những cảnh khác nhau về Lighten, độ tương phản và brightness.Luminance HDR tăng cường hình ảnh bằng cách vẽ máy tính và sử dụng nhiều dãy-động thấp. Để có thể sử dụng phần mềm này, cảm biến hình ảnh như cảm biến hình ảnh nhị phân được tích hợp vào nó. Chương trình này cũng cho phép bạn xem các tập tin kỹ thuật số của hình ảnh-động thấp sử dụng các thiết bị mà bạn có thể làm quen với. Nó cũng có cơ sở bản đồ giai điệu mà giảm bớt cường độ tương phản của hình ảnh trên nền tảng o phạm vi dòng chảy năng động. Do đó, điều này tạo ra một hiệu ứng nghệ thuật vào hình ảnh kỹ thuật số. Sử dụng chương trình này, hình ảnh kỹ thuật số không cần phải được sắp xếp bằng tay bởi người sử dụng mà là một vấn đề thường gặp với nhiếp ảnh HRD. Chương trình chính nó sẽ sắp xếp các tập tin kỹ thuật số để tránh họ là tĩnh. Phần mềm này cũng cho phép người sử dụng để tạo ra các file định dạng khác nhau như JPEG, PPM, PBM, PNG, và TIFF.

What is Luminance HDR?

Luminance HDR is a platform that is used mainly for High-Dynamic Range Imaging in photography. This program is developed by Luminance HDR Dev Team to provide professional photographers and enthusiast a photographic range they can use. Luminance HDR guides the users by providing the intensity levels found in different scenes in terms of lighten, contrast and brightness.Luminance HDR enhances images by computer rendering and the use of multiple low-dynamic ranges. To be able to use this software, image sensors such as binary image sensors are integrated into it. This program also lets you view digital files of low-dynamic imaging using devices that you may be familiar with. It also has tone mapping facility which alleviates the contrast intensity of the images on platforms o flow dynamic range. Therefore, this creates an artistic effect on the digital image. Using this program, digital images need not to be aligned manually by the user which is a common problem with HRD photography. The program itself will align the digital files so as to avoid them being static. The software also allows the user to generate files of different formats such as JPEG, PPM, PBM, PNG, and TIFF.

Các loại file được mở bởi Luminance HDR

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Luminance HDR có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 3FRARWCR2CRWDCRDNGERFEXRHDRKDCMEFMOSMRWNEFNRWORFPEFPTXRAFRAWRW2SR2SRWTIFFX3F

Download Luminance HDR

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *