Lunascape6

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Lunascape6 - NA

Phần mềm Lunascape6

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Lunascape6 là phần mềm gì?

Lunascape6 là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Lunascape6 là Version NA (cập nhật NA)

Lunascape6 hoặc Lunascape 6 Orion là một trình duyệt web tích hợp render động cơ từ các trình duyệt khác vào nền tảng của nó. Bằng cách sử dụng động cơ render từ ba trong số các trình duyệt web phổ biến nhất-đã qua sử dụng, người dùng có thể xem các trang Web được hiển thị đúng. Lunascape6 sử dụng Trident, một rendering engine cho Internet Explorer; WebKit, một công cụ rendering cho Google Chrome và Safari; và Gecko, cho Mozilla Firefox. Điều này có nghĩa là cho người dùng là khi một trang web hoặc trang web được truy cập thông qua Lunascape6, và trang web đặc biệt này có khả năng hơn để hiển thị đúng thông qua Firefox, trang web cũng có thể hiển thị chính xác vì Lunascape6 được trang bị nền tảng vẽ của Firefox. Bên cạnh đó, trình duyệt cũng hỗ trợ việc cài đặt các plug-in từ trình duyệt Internet Explorer và Firefox, cộng với người dùng có thể nhập dấu trang, add-ons và cài đặt từ trình duyệt Internet Explorer, Firefox và Opera. Sự hỗ trợ phần mềm duyệt web theo thẻ, hiển thị nhiều tab trên một interface.This duy nhất là một trình duyệt miễn phí được phát triển ở Nhật Bản. Nó có sẵn trong một số ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nhật và tiếng Anh. Nó chạy trên hệ điều hành Windows.

What is Lunascape6?

Lunascape6 or Lunascape 6 Orion is a Web browser that integrates rendering engines from other browsers into its platform. By utilizing rendering engines from three of the most commonly-used Web browsers, the user is able to view Web pages that are displayed properly. Lunascape6 utilizes Trident, a rendering engine for Internet Explorer; WebKit, a rendering engine for Google Chrome and Safari; and Gecko, for Mozilla Firefox. What this means to the user is that when a Web page or website is accessed through Lunascape6, and this particular website is more able to display properly through Firefox, the website is also able to render properly because Lunascape6 is equipped with Firefox’s rendering platform. In addition, the browser also supports the installation of plug-ins from Internet Explorer and Firefox, plus users can import bookmarks, add-ons and settings from Internet Explorer, Firefox, and Opera. The software supports tabbed browsing, displaying several tabs on a single interface.This is a free browser that was originally developed in Japan. It is available in several languages, including Japanese and English. It runs on Windows operating systems.

Các loại file được mở bởi Lunascape6

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Lunascape6 có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Lunascape6

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *