LUSAS Modeller Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LUSAS Modeller Application - NA

Phần mềm LUSAS Modeller Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LUSAS Modeller Application là phần mềm gì?

LUSAS Modeller Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LUSAS Modeller Application là Version NA (cập nhật NA)

LUSAS là nhà cung cấp và phát triển của hữu hạn Phân tích phần tử từ Vương quốc Anh. Nó chuyên về các sản phẩm phần mềm ứng dụng mang tên mình để phát triển và thị trường phần mềm LUSAS như một loại mục đích chung hệ thống phân tích cấu trúc. Năm 1997, sau khi phân tích phần tử hữu hạn đã giới thiệu một loạt các gói phần mềm ứng dụng chuyên vì lý do nhận thức, họ bắt đầu giao dịch dưới tên LUSAS. phần mềm LUSAS bao gồm một modeler dựa trên Windows, được sử dụng để xây dựng các mô hình và xem kết quả.

What is LUSAS Modeller Application?

LUSAS is a supplier and developer of Finite Element Analysis from the UK. It specializes in application software products that carry its name to develop and market the LUSAS software as a type of general purpose structural analysis system. In 1997, after Finite Element Analysis introduced a variety of specialist application software packages for awareness reasons, they began trading under the LUSAS name. LUSAS software is comprised of a Windows-based modeler, which is utilized for building models and viewing of results.

Các loại file được mở bởi LUSAS Modeller Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LUSAS Modeller Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ANMMDLMYSSFM

Download LUSAS Modeller Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *