Lyrics-Monkey

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Lyrics-Monkey - NA

Phần mềm Lyrics-Monkey

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Lyrics-Monkey là phần mềm gì?

Lyrics-Monkey là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Lyrics-Monkey là Version NA (cập nhật NA)

Lyrics Khỉ là một phần mở rộng trình duyệt web và thanh công cụ mang lại quảng cáo dựa theo ngữ cảnh, cũng như thay đổi chủ của trình duyệt web của người dùng và các trang cung cấp quảng cáo và tìm kiếm tìm kiếm. Phần mềm này hoạt động như phần mềm quảng cáo. Lyrics Khỉ là một chương trình được phát triển bởi LyricsMonkey WebSoft. Trong cài đặt, chương trình tự đăng kí khởi động khi khởi động qua Windows Schedule Task, để tự động khởi động. Điều này thường được thực hiện để tránh bất kỳ nhắc nhở UAC. Nó cho biết thêm một Browser Helper Object với Internet Explorer. Một nhiệm vụ theo lịch trình sau đó được bổ sung vào Windows Task Scheduler để khởi động chương trình vào những thời điểm dự kiến ​​khác nhau. Lịch trình thay đổi tùy theo phiên bản. Các chương trình chính thực thi là lyricsmonkey.dlll.

What is Lyrics-Monkey?

Lyrics Monkey is a web browser extension and toolbar that delivers contextual based advertising, as well as modify the user’s web browser home and search pages to provide advertising and search. The software acts as adware. Lyrics Monkey is a program that was developed by LyricsMonkey WebSoft. During setup, the program registers itself to launch on boot through a Windows Schedule Task, in order to automatically start up. This is typically done to avoid any UAC prompts. It adds a Browser Helper Object to Internet Explorer. A scheduled task is then added to Windows Task Scheduler in order to launch the program at various scheduled times. The schedule varies depending on the version. The main program executable is lyricsmonkey.dlll.

Các loại file được mở bởi Lyrics-Monkey

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Lyrics-Monkey có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Lyrics-Monkey

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *