Macromedia Contribute

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Macromedia Contribute - NA

Phần mềm Macromedia Contribute

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Macromedia Contribute là phần mềm gì?

Macromedia Contribute là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Macromedia Contribute là Version NA (cập nhật NA)

Macromedia Contribute, bây giờ được gọi là phần mềm Adobe Contribute, là một quản lý website và web xuất bản công cụ trong đó kết hợp rà soát, soạn và xuất bản trong một trình soạn thảo WYSIWYG HTML. Phần mềm này đã được tạo ra với mục đích tối ưu hóa năng suất trong việc xuất bản web trong khi nhiệm vụ và giám sát chính được đơn giản hóa. Các phiên bản của phần mềm này đã được phát hành khắp nơi trên thế giới bằng nhiều ngôn ngữ như Giản và truyền thống Trung Quốc, Ba Lan, Nga, Anh, Nhật Bản và Pháp đến tên một góp phần few.These được bao gồm hai thành phần, là một khách hàng để chỉnh sửa và khác là một máy chủ xuất bản được mô tả là “bổ sung” bởi Adobe. Nó cũng có một built-in trình duyệt tính năng chỉnh sửa có chức năng như một plug-in cho các phiên bản mới hơn của Microsoft Internet Explorer và Mozilla Firefox. Những góp phần được tích hợp với Adobe Dreamveaver.Originally, phần mềm này được phát hành bởi Macromedia, một phát triển web Mỹ và đồ họa Công ty Phần mềm cho đến khi nó được mua lại bởi đối thủ của mình, Adobe Systems, vào năm 2005. Các phần mềm Macromedia Contribute hoạt động tốt trong các hệ điều hành như vậy như Windows, và Mac OS X bao gồm cả Windows XP và đã được tạo ra bằng ngôn ngữ C ++.

What is Macromedia Contribute?

Macromedia Contribute, now known as Adobe Contribute, is a website management and web publishing tool which incorporates reviewing, authoring and publishing in a WYSIWYG HTML editor. This software was created with the aim of optimizing productivity in web publishing while approval tasks and oversight are simplified. Versions of this software have been released all over the globe in multiple languages such as Simplified and Traditional Chinese, Polish, Russian, English, Japanese and French to name a few.These contributes are consisted of two components, is a client for editing and the other is a publishing server which is described as “complementary” by Adobe. It also has a built-in browser editing feature that functions as a plug in for newer versions of Microsoft Internet Explorer and Mozilla Firefox. These contributes are integrated with the Adobe Dreamveaver.Originally, this software was released by Macromedia, an American web development and graphics Software Company until it was acquired by its rival, Adobe Systems, in 2005. The Macromedia Contribute software works well in operating systems such as Windows, and Mac OS X including Windows XP and was created in C++ language.

Các loại file được mở bởi Macromedia Contribute

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Macromedia Contribute có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) STC

Download Macromedia Contribute

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *