Macromedia Extension Manager

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Macromedia Extension Manager - NA

Phần mềm Macromedia Extension Manager

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Macromedia Extension Manager là phần mềm gì?

Macromedia Extension Manager là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Macromedia Extension Manager là Version NA (cập nhật NA)

Các Macromedia (nay là Adobe) Extension Manager là ứng dụng trung tâm để quản lý tiện ích cho gia đình Creative Suite của phần mềm từ Adobe. Với sự mở rộng quản lý Adobe (có phiên bản luôn là đồng thời với phần còn lại của gia đình CS), người dùng có thể quản lý, duy trì và cập nhật các phần mở rộng được cài đặt cho các chương trình cụ thể Creative Suite, đáng chú ý nhất của Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver, và Adobe Flash; trên thực tế, Adobe Extension Manager là một thành phần tự do của dòng CS và được cài đặt tự động sau khi một trong ba được cài đặt trên thiết bị của người dùng. Nó cũng cho phép người dùng thêm và loại bỏ các phần mở rộng cụ thể cho một ứng dụng cụ thể CS, tìm thông tin về các phần mở rộng được cài đặt trên các ứng dụng Creative Suite của bạn, và thậm chí để duyệt qua các trang web của Adobe Exchange, nơi bạn có thể duyệt qua các phần mở rộng hơn, tải về những người bạn như thế, và đánh giá các phần mở rộng bạn đã sử dụng và tham gia vào phản hồi của cộng đồng đối với những extensions.Extensions là mảnh nhỏ của phần mềm mà chủ yếu là plugin hoặc add-ons cho các sản phẩm phần mềm Adobe Creative Suite, một số trong đó được phát triển bởi nhà phát triển bên thứ ba làm tăng thêm khả năng hiện có của sản phẩm mà họ đang “mở rộng”, hoặc thậm chí thêm các tính năng mới cho chương trình cốt lõi.

What is Macromedia Extension Manager?

The Macromedia (now Adobe) Extension Manager is the central application for managing extensions for the Creative Suite family of software from Adobe. With the Adobe Extension Manager (whose version is always simultaneous with the rest of the CS family), a user can manage, maintain, and update the extensions installed for specific Creative Suite programs, most notably Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver, and Adobe Flash; in fact, the Adobe Extension Manager is a free component of the CS line and is installed automatically once any of the three are installed on the user’s device. It also enables the user to add and remove specific extensions for a specific CS application, find information about the installed extensions on your Creative Suite applications, and even to browse the Adobe Exchange website, where you can browse for more extensions, download the ones you like, and rate the extensions you’ve used and participate in community feedback for these extensions.Extensions are little pieces of software that are essentially plugins or add-ons for the Adobe Creative Suite products, some of which are developed by third-party developers that augment the existing capabilities of the products they are “extending”, or even add new features to the core program.

Các loại file được mở bởi Macromedia Extension Manager

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Macromedia Extension Manager có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MXIMXP

Download Macromedia Extension Manager

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *