Macromedia FreeHand MX

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Macromedia FreeHand MX - NA

Phần mềm Macromedia FreeHand MX

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Macromedia FreeHand MX là phần mềm gì?

Macromedia FreeHand MX là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Macromedia FreeHand MX là Version NA (cập nhật NA)

Macromedia FreeHand MX là một chương trình vẽ từ Adobe Systems cho phép người dùng tạo đồ họa vector 2D để in hoặc xuất bản trên Web. Phần mềm này có lựa chọn các công cụ cho phép người sử dụng để xác định đầy đủ các thuộc tính của mỗi phần của hình ảnh hoặc bản vẽ. Dưới sự lựa chọn Properties, người dùng tùy chỉnh các hiệu ứng sẽ được áp dụng trên các bản vẽ thông qua tab Objects. Người dùng có thể thêm sự bóp méo, làm mờ các bộ phận của bản vẽ, hoặc áp dụng bevel hoặc effects.Users thả bóng cũng có thể áp dụng lưới quan điểm về một đối tượng 3D vì vậy đây có thể được xem trên một nền tảng 2D. Phần mềm này cũng cho phép xem các phim SWF, cũng như nhập khẩu những vào việc bố trí thêm hình ảnh động, kiểu dáng và hiệu ứng. Phần mềm này cũng cho phép cài đặt các plug-ins cho Illustrator và Photoshop; nhập khẩu tập tin PDF, và xuất khẩu đồ họa để Macromedia Flash. Nó cũng có tính năng kiểm tra chính tả, một công cụ cắt xén, Java và AppleScript tự động hóa, công cụ Freeform; emboss hiệu ứng, và điền gradient. Macromedia FreeHand MX là một chương trình đồ họa vector đó là tương thích với Mac OS X và Windows.

What is Macromedia FreeHand MX?

Macromedia FreeHand MX is a drawing program from Adobe Systems that allow the user to create 2D vector graphics for printing or publishing on the Web. The software features a selection of tools that allow the user to fully define the attributes of each part of the image or drawing. Under the Properties option, users customize the effects that will be applied on the drawing through the Objects tab. Users can add distortions, blur parts of the drawing, or apply bevel or drop shadow effects.Users can also apply perspective grid on a 3D object so this can be viewed on a 2D platform. The software also allows for viewing of SWF movies, as well as importing these onto the layouts to add animation, designs and effects. The software also allows for installation of plug-ins for Illustrator and Photoshop; import PDF files, and export graphics to Macromedia Flash. It also features a spell checker, a cropping tool, Java and AppleScript automation, freeform tool; emboss effects, and gradient fill. Macromedia FreeHand MX is a vector graphics program that is compatible with Mac OS X and Windows.

Các loại file được mở bởi Macromedia FreeHand MX

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Macromedia FreeHand MX có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) EPSFH10FH11FH8FH9FHXFT10FT11FT8FT9

Download Macromedia FreeHand MX

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *