Macromedia FreeHand MXa

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Macromedia FreeHand MXa - NA

Phần mềm Macromedia FreeHand MXa

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Macromedia FreeHand MXa là phần mềm gì?

Macromedia FreeHand MXa là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Macromedia FreeHand MXa là Version NA (cập nhật NA)

Macromedia FreeHand là một ứng dụng dùng để tạo đồ họa vector hai chiều mà chủ yếu đang trở nên thông thạo với việc xuất bản máy tính để bàn, minh họa chuyên nghiệp, và thiết kế nội dung cho trang Web, với một điều khiển văn bản và bố trí trang tính năng dành. Năng lực và chức năng của Macromedia FreeHand cũng tương tự như Xara Designer Pro, Adobe Illustrator, và CorelDraw, cũng như vào QuarkXPress và Adobe InDesign.Macromedia FreeHand (trước đây gọi là Masterpiece) được phát triển vào năm 1988 bởi Công ty Cổ phần Altsys, và thành công có được một giấy phép thỏa thuận với Tập đoàn Aldus, giới thiệu bốn phiên bản khác nhau (từ 1 đến 4) bắt đầu vào năm 1988. Sau đó, Công ty Cổ phần Altsys được mua lại bởi Macromedia và tung ra phiên bản Freehand 5 đến 11. Adobe Systems mua Macromedia vào năm 2005, giới thiệu FreeHand MX.FreeHand MX hiện có sẵn bằng các ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc (truyền thống và giản thể), Pháp, Đức, Ý, Thụy Điển và Tây Ban Nha. Hiện nay, FreeHand MX chạy trên Windows 7 bằng phương tiện của chế độ tương thích trong Mac OS X. sự nghiệp chung sử dụng Freehand là Bản đồ, Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, sản xuất đa phương tiện, thiết kế sản phẩm, thiết kế Dệt may, Thời trang, minh họa, cũng như Khoa học Nghiên cứu.

What is Macromedia FreeHand MXa?

Macromedia FreeHand is an application used to create two-dimensional vector graphics that are primarily became conversant with the desktop publishing, professional illustration, and content design for the Web, with a devoted text control and page layout features. The capacity and functionality of the Macromedia FreeHand is similar to Xara Designer Pro, Adobe Illustrator, and CorelDraw, as well as to QuarkXPress and Adobe InDesign.Macromedia FreeHand (formerly called Masterpiece) was developed in 1988 by Altsys Corporation, and successfully acquired a licensing agreement with Aldus Corporation, introducing four different versions (1 through 4) starting in 1988. Later on, Altsys Corporation was acquired by Macromedia and launched freeHand versions 5 through 11. Adobe Systems bought Macromedia in 2005, introducing FreeHand MX.FreeHand MX is available in different languages including English, Japanese, Chinese (traditional and simplified), French, German, Italian, Swedish, and Spanish. At present, FreeHand MX runs under Windows 7 by means of the compatibility mode under Mac OS X. the common careers using Freehand are Cartography, Architecture, Graphic Design, Multimedia Production, Product Design, Textile Design, Fashion, Illustration, as well as Science Research.

Các loại file được mở bởi Macromedia FreeHand MXa

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Macromedia FreeHand MXa có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) EPSFH10FH11FH8FH9FHXFT10FT11FT8FT9

Download Macromedia FreeHand MXa

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *