Macrovision FLEXnet Connect

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Macrovision FLEXnet Connect - NA

Phần mềm Macrovision FLEXnet Connect

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Macrovision FLEXnet Connect là phần mềm gì?

Macrovision FLEXnet Connect là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Macrovision FLEXnet Connect là Version NA (cập nhật NA)

FLEXnet Connect được về cơ bản, đi đến hầu hết các rễ cơ bản của nó, là một dịch vụ cập nhật phần mềm tự động tải bản cập nhật, bản vá lỗi và sửa lỗi bảo mật khác cho phần mềm được cài đặt khác nhau trên một máy tính cụ thể, và sau đó chạy các bản vá lỗi và cập nhật khi chúng được thực hiện tải xuống. Một bước ngoặt về dịch vụ cập nhật tự động là FLEXnet Connect dành cho các nhà phân tích CNTT và quản trị CNTT trong một môi trường mạng, ví dụ trong một khung cảnh của công ty hoặc kinh doanh. FLEXnet Connect cho phép các quản trị viên để xác định đúng cách mà phần mềm được cài đặt trên các máy tính trên nhu cầu mạng của họ phải được cập nhật, và chạy FLEXnet Connect (mà thực sự không cần phải được chạy trong nhiều trường hợp, vì nó là cơ bản một dịch vụ tự động trong quản trị của CNTT máy chủ) mang đến cho họ sự lựa chọn để xem hoặc cài đặt các bản cập nhật có sẵn cho mạng của họ. FLEXnet Connect sau đó sẽ làm phần còn lại, từ tải ban đầu để cài đặt và sau đó cuối cùng công việc bảo trì sau phẫu thuật được done.Flexnet Connect là có sẵn như là một trong hai sản phẩm trong vị trí (hoặc trong tiền đề), trong đó nó được cài đặt vật lý trên một mạng, hoặc như một dịch vụ dựa trên đám mây. Nó hoạt động tốt trong cả hai trường hợp và cũng có tính năng khả năng để xem như thế nào phần mềm được sử dụng trong mạng của bạn.

What is Macrovision FLEXnet Connect?

Flexnet Connect is essentially, going to its most basic roots, is a software update service that automatically downloads updates, patches and other security fixes for the various installed software on a specific computer, and then runs these patches and updates when they are done downloading. A twist on the automatic update service is that Flexnet Connect is meant for IT analysts and IT administrators in a network environment, for example in a corporate or business setting. Flexnet Connect allows these administrators to properly identify which software installed on the computers on their network need to be updated, and running Flexnet Connect (which actually doesn’t need to be run in most cases, as it’s basically an automatic service in the IT admin’s host computer) gives them the option to view or to install which updates are available for their network. Flexnet Connect will then do the rest, from initial download to installation and then finally maintenance work after the procedure is done.Flexnet Connect is available as either an in-location (or in-premise) product, in which it is installed physically on a network, or as a cloud-based service. It performs well in either case and also features capabilities to view how software is used in your network.

Các loại file được mở bởi Macrovision FLEXnet Connect

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Macrovision FLEXnet Connect có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Macrovision FLEXnet Connect

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *