Magic Desktop

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Magic Desktop - NA

Phần mềm Magic Desktop

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Magic Desktop là phần mềm gì?

Magic Desktop là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Magic Desktop là Version NA (cập nhật NA)

Magic Desktop là một sân chơi trên máy tính cho trẻ em được quản lý với sự kiểm soát của cha mẹ. Nó là một chương trình được cài đặt sẵn mà có sẵn trên hầu hết các máy tính HP bao gồm máy tính xách tay và máy tính HP Pavilion, HP cảm ứng thông minh và máy tính xách tay Compaq Presario và máy tính. Để sử dụng chương trình, nhấp chuột vào biểu tượng Magic Desktop trên máy tính để bàn của bạn hoặc vào menu Start trên Windows 7. Chọn All Programs. Chọn EasyBits kỳ diệu Desktop.No Bài tập về nhà Không Play cho phép bạn thay đổi cài đặt dựa trên cách thức trẻ em của bạn sử dụng chương trình. Họ hoặc là có thể kiếm được điểm, tương đương dành cho họ. Bạn có thể thêm điểm cho tốt bên ngoài hành vi của các hoạt động máy tính. Parental Control đi kèm với Security khiên cấp bằng sáng chế để bảo vệ hệ thống của bạn. Bạn có thể truy cập vào các tính năng của cha mẹ bằng Master Password. trẻ em của bạn sẽ có thể vào trang web truy cập mà bạn đã được chấp thuận có thể được lưu trong phần Kids yêu thích dành cho trẻ em của bạn để dễ dàng định vị them.E-mail nhận được từ không rõ người gửi mà không có trong sổ địa chỉ sẽ bị chặn và được đặt trong thư mục Quaratine và có thể được truy cập chỉ bằng Master password. Trẻ em sử dụng ma thuật Mail để gửi và nhận e-mail để liên lạc mà bạn đã được phê duyệt. Master Password là cần thiết để trở lại Windows. Chương trình khuyến khích học tập thông qua các hoạt động bao gồm Easy Học, dễ dàng Viết và My First Music. ứng dụng Fun bao gồm dễ dàng sơn, Thám Bob, Tìm một trận đấu, Puzzle King, Talking Parrot, trò chơi Gamepad, Chủ Sách, Sách & Comics và Desktop Chủ đề.

What is Magic Desktop?

Magic Desktop is a computer-based playground for kids that is managed with parental control. It is a pre-installed program that is available on most HP computers including HP Pavilion notebooks and PCs, HP Touch Smart and Compaq Presario notebooks and PCs. To use the program, click on the Magic Desktop icon on your desktop or go to Start menu on Windows 7. Choose All Programs. Select EasyBits Magic Desktop.No Homework No Play lets you change settings based on how your kids use the programs. They can either earn points or spend them. You can add points for good behavior outside of computer activities. Parental Control comes with the patented Security Shield to protect your system. You can access the parental features with the master password. Your kids will be able to access Websites that you have approved that can be saved in the Kids Favorite section for your kids to easily locate them.E-mail received from unknown sender that is not in the address book will be blocked and placed in the Quaratine folder and can be accessed only with the master password. Kids use Magic Mail to send and receive E-mail to contacts you have approved. The master password is needed to return to Windows. The program encourages learning through activities including Easy Learning, Easy Write and My First Music. Fun applications include Easy Paint, Detective Bob, Find a Match, Puzzle King, Talking Parrot, Gamepad games, Book Holder, Books & Comics and Desktop Themes.

Các loại file được mở bởi Magic Desktop

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Magic Desktop có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MDRT

Download Magic Desktop

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *