MagicScore

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MagicScore - NA

Phần mềm MagicScore

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MagicScore là phần mềm gì?

MagicScore là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MagicScore là Version NA (cập nhật NA)

MagicScore được thiết kế để tạo điều kiện và tăng cường tác phẩm âm nhạc với sự giúp đỡ của các công cụ ảo. Phần mềm này cũng cung cấp bố trí tùy biến và cho phép người dùng nhập vào một track âm thanh sử dụng một thiết bị MIDI. Phần mềm này bắt đầu với ba phiên bản: Maestro, Classic, và Trường. Trong MagicScore Maestro, người sử dụng có tất cả sức mạnh để điều chỉnh lên các ghi chú và điều chỉnh thời gian của họ. Người dùng cũng được phép tạo và sử dụng biểu tượng của mình và có thể lựa chọn trong một loạt các nhạc cụ. Phiên bản này cũng có khả năng xuất hiện các yếu tố ràng buộc và điều chỉnh âm lượng và cân bằng cho mỗi track. MagicScore đã phát triển năm phiên bản mới của phần mềm: Maestro Composer, Maestro Notation, được thiết kế cho các nhà xuất bản âm nhạc in; Maestro Notation cho MS Word, cho phép người dùng chỉnh sửa tác phẩm trong Microsoft Word; Maestro Performer, một chương trình free sheet; và Maestro trực tuyến, cho phép người sử dụng để nộp tác phẩm của họ trong các phiên bản website.All có điều khiển tự động cung cấp thông tin đầu vào, chỉnh sửa chính xác, quy định về khối lượng và các hiệu ứng cho mỗi track âm thanh, và khả năng đọc từ định dạng MIDI.

What is MagicScore?

MagicScore is designed to facilitate and enhance musical compositions with the help of virtual instruments. The software also provides customizable layouts and lets the user input an audio track using a MIDI device. The software began with three versions: Maestro, Classic, and School. In MagicScore Maestro, the user has all the power to tune up the notes and adjust their timing. The user is also allowed to create and use his symbols and can choose within a variety of musical instruments. This version also has the capability to bind appearance elements and adjust the volume and balance for each track. MagicScore has developed five new versions of the software: Maestro Composer, Maestro Notation, which is designed for print music publishers; Maestro Notation for MS Word, which enables users to edit compositions in Microsoft Word; Maestro Performer, a free sheet program; and Maestro Online, which allows the user to submit their works in the website.All versions have automatic controls for input information, accurate editing, regulation of volume and effects for each audio track, and the ability to read from MIDI format.

Các loại file được mở bởi MagicScore

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MagicScore có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MIDSFBSFD

Download MagicScore

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *