MAGIQLIP2

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIQLIP2 - NA

Phần mềm MAGIQLIP2

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIQLIP2 là phần mềm gì?

MAGIQLIP2 là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIQLIP2 là Version NA (cập nhật NA)

Magiqlip 2 là phiên bản thứ hai của phần mềm nghe nhạc Magiqlip của Sony, được phát hành vào năm 2003 (một năm sau khi Magiqlip bản gốc). Magiqlip và Magiqlip 2 hỗ trợ các định dạng MQ quản lý bản quyền kỹ thuật số tương tự như Nhãn Gate, cho phép phát lại các nội dung âm nhạc bảo vệ bởi DRM để được chơi trong các thiết bị với Magiqlip và sau OpenMG Jukebox. Cả hai đều được thay thế bởi SonicStage. Magiqlip tương thích ngược, có nghĩa là nội dung từ Magiqlip có thể được truy cập trong Magiqlip 2; nó đóng ATRAC3 âm thanh và later.SonicStage, người kế nhiệm của nó, là một nền tảng phần mềm độc quyền của Sony có khả năng và vai trò tương tự như iTunes của Apple và Thư viện chơi Windows Media của Microsoft ở chỗ nó được sử dụng để quản lý âm thanh cầm tay (hoặc các thiết bị âm thanh có khả năng) khi chúng được cắm vào một máy tính Windows. Giống như hai, SonicStage sử dụng một cách tiếp cận hai phần, một máy nghe nhạc và thư viện, và nhận các file nhạc MP3 và ATRAC. SonicStage lần đầu tiên được sử dụng cho máy tính xách tay VAIO và máy tính, thay thế hiện nay không còn tồn tại OpenMG Jukebox; SonicStage là của riêng mình hoá thân vào những lỗi thời bởi dịch vụ Bandit.fm mới hơn và phổ biến hơn đó là lĩnh vực thử nghiệm ở Úc và New Zealand.

What is MAGIQLIP2?

Magiqlip 2 is the second iteration of Sony’s Magiqlip music player software, which was released in 2003 (a year after the original Magiqlip). Magiqlip and Magiqlip 2 support the MQ format digital rights management similar to Label Gate, which allows playback of DRM-protected music content to be played in devices with Magiqlip and later OpenMG Jukebox. Both were superseded by SonicStage. Magiqlip is backwards compatible, meaning that content from Magiqlip can be accessed in Magiqlip 2; it plays ATRAC3 audio and later.SonicStage, its successor, is a proprietary software platform from Sony whose capabilities and roles are similar to Apple’s iTunes and Microsoft’s Windows Media Player Library in that it is used to manage portable audio (or audio-capable devices) when they are plugged into a Windows computer. Like these two, SonicStage uses a two-part approach, a music player and a library, and recognizes MP3 and ATRAC files. SonicStage was first used for VAIO notebooks and PCs, superseding the now-defunct OpenMG Jukebox; SonicStage is in itself rendered into obsolescence by the newer and more popular Bandit.fm service which was field-tested in Australia and New Zealand.

Các loại file được mở bởi MAGIQLIP2

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIQLIP2 có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) OMAOMGOMS2

Download MAGIQLIP2

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *