MAGIX Digital Photo Maker Download

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Digital Photo Maker Download - NA

Phần mềm MAGIX Digital Photo Maker Download

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Digital Photo Maker Download là phần mềm gì?

MAGIX Digital Photo Maker Download là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Digital Photo Maker Download là Version NA (cập nhật NA)

Các MAGIX Photo Digital maker tải cung cấp cho người tiêu dùng các tập tin thực thi cho một trong những giải pháp quản lý ảnh MAGIX của. Các phần mềm Photo Maker cho phép người dùng sắp xếp thông qua tập tin hình ảnh của họ sử dụng bất cứ điều gì siêu dữ liệu là rất quan trọng đối với họ, và cũng dành ảnh thumbnail xem trước. Người dùng có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu hình ảnh của chương trình riêng của mình, đó là khả năng nhập khẩu một loạt lớn các loại tập tin hình ảnh, bao gồm cả các tập tin RAW đến trực tiếp từ máy ảnh. tính năng quản lý khác được tính vào phần mềm là khả năng sao lưu và đánh giá tập tin phương tiện truyền thông cá nhân. Chương trình thực hiện hơn giúp người dùng sắp xếp ảnh của họ, mặc dù. Đối với một điều, nó cũng có khả năng xử lý các file video và cơ sở dữ liệu. Đối với người khác, nó cũng có chức năng trình bày. Sử dụng chương trình này, người dùng có thể sử dụng nhiều loại tập tin media, sử dụng chúng như các khối xây dựng trong một bài thuyết trình, sau đó xuất file thành hoặc chia sẻ nó với người khác. Trình chiếu có thể được sáng tác bởi các phần mềm, ví dụ, như album lon ảnh. Người dùng thậm chí có thể đặt lại với nhau hình ảnh của họ để tạo ra bản in và phát tờ rơi. Các mỹ phẩm có thể được xuất khẩu thông qua in ấn, tiết kiệm trên các phương tiện lưu trữ, hoặc thậm chí thông qua ấn phẩm trực tuyến.

What is MAGIX Digital Photo Maker Download?

The MAGIX Digital Photo Maker download gives consumers the executable file for one of MAGIX’s photo management solutions. The Photo Maker software lets users sort through their image files using whatever metadata is important to them, and also affords photo thumbnail previewing. Users can build an image database of the program itself, which is capable of importing a huge variety of image file types, including RAW files coming directly from the camera. Other management features incorporated into the software are backup capabilities and individual media file rating. The program does more than help users organize their photos, though. For one thing, it is also capable of handling video files and databases. For another, it also has presentation functions. Using the program, a user can take multiple media files, use them as building blocks in a presentation, then export the finished file or share it with others. Slideshows can be composed by the software, for instance, as can photo albums. Users can even put together their photos to create prints and flyers. The compositions may be exported through printing, saving on storage media, or even through online publication.

Các loại file được mở bởi MAGIX Digital Photo Maker Download

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Digital Photo Maker Download có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AUSBAYCLPCS1CTDCXFPXJPXK25KDCM3XMXVPGMPLVRASRDCSGISR2STITHMVISVWPGXPMXWD

Download MAGIX Digital Photo Maker Download

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *