MAGIX Media Manager silver

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Media Manager silver - NA

Phần mềm MAGIX Media Manager silver

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Media Manager silver là phần mềm gì?

MAGIX Media Manager silver là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Media Manager silver là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX Media Manager bạc là một phần mềm chủ yếu được dùng để quản lý đa phương tiện tập tin - hình ảnh, âm thanh và video, làm cho chúng dễ dàng để lưu trữ, đốt cháy, và biên dịch. Nó được thiết kế và phát hành bởi công ty cùng tên Magix. Phần mềm này cũng cho phép người dùng tải các tập tin nhạc từ Internet một cách riêng biệt hoặc bằng hàng loạt. file tiết kiệm cũng có thể được nhắc nhở tự động và phần mềm cũng có thể được sử dụng với các định dạng tập tin khác nhau bao gồm MP3, MP4, WAV, AVI số những người khác. file tải về cũng có thể được lưu trữ tại các địa điểm khác nhau như đĩa cứng, các thiết bị di động như máy nghe nhạc MP3 / MP4, hoặc họ cũng có thể được đốt cháy trong CDS. Phần mềm này cũng có khả năng quản lý podcast chiết xuất từ ​​bất kỳ đĩa CD hoặc tải trực tiếp từ Internet. MAGIX Media Manager bạc cũng có một cơ chế tìm kiếm cho phép người dùng tìm các file theo địa điểm, cụm từ khóa, hoặc thể loại quy định tại hộp tìm kiếm. Quá trình cài đặt của phần mềm này không can thiệp với các chương trình hiện có khác được cài đặt trong hệ thống và chỉ chiếm 27,61 MB dung lượng lưu trữ. MAGIX Media Manager bạc hoạt động với Windows 2000, XP, Vista, 7, và 8.

What is MAGIX Media Manager silver?

MAGIX Media Manager silver is a software primarily used to manage multimedia files – photos, audios, and videos, making them easy to store, burn, and compile. It is designed and published by the company of the same name-Magix. The software also allows users to download music files from the Internet either individually or by batch. Saving files can also be prompted automatically and the software can also be utilized with different file formats including MP3, MP4, WAV, AVI among others. Downloaded files can also be stored in different locations such as the hard disks, removable devices like MP3/MP4 players, or they can also be burned in CDS. The software is also capable of managing podcasts extracted from any CD or downloaded directly from the Internet. MAGIX Media Manager silver also has a searching mechanism that lets users find files according to locations, key phrases, or genre specified in the search box. The installation of this software does not interfere with other existing programs installed in the system and only occupies 27.61 MB of storage space. MAGIX Media Manager silver works with Windows 2000, XP, Vista, 7, and 8.

Các loại file được mở bởi MAGIX Media Manager silver

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Media Manager silver có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AVIBMPJPGMP2MP3MVMMXVOGGPLVWAVWPS

Download MAGIX Media Manager silver

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *