MAGIX Movie Edit Pro Download

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Movie Edit Pro Download - NA

Phần mềm MAGIX Movie Edit Pro Download

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Movie Edit Pro Download là phần mềm gì?

MAGIX Movie Edit Pro Download là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Movie Edit Pro Download là Version NA (cập nhật NA)

Các MAGIX Movie Edit Pro tải là một trình biên tập video cung cấp phương tiện truyền thông soạn thảo nguồn lực cho cả người mới và người dùng có kinh nghiệm. Đối với các cựu có những lựa chọn hữu ích như một chế độ Beginner và cho sau này có các tính năng như hỗ trợ đa theo dõi và hỗ trợ cho đầy đủ 4K video. Chương trình này cũng bao gồm các trình thuật sĩ nội bộ mà có thể giúp người dùng thực hiện một số video chỉnh sửa nhiệm vụ, chẳng hạn như lồng âm thanh và điều chỉnh thiết lập hình ảnh để cải thiện hiển thị video. Người sử dụng cũng được cung cấp với hơn một ngàn hiệu ứng video để sử dụng trong việc tạo ra trình chiếu hoặc chuyển clip (hoặc để chỉnh trang video đơn giản). Sự hỗ trợ chương trình chạm điều khiển và cũng có thể xuất khẩu trong các định dạng khác nhau, từ các định dạng đĩa DVD sang các file HD đầy đủ cho phân phối trực tuyến. tạo đĩa DVD cũng có thể tận dụng các mẫu đơn bao gồm cho các menu DVD của họ. Chương trình này cũng thuộc về loạt MX MAGIX của phần mềm, đó là tất cả tương thích và hỗ trợ chuyển dễ dàng của phương tiện truyền thông trên nhiều thiết bị. Nó có thể tận dụng sức mạnh của nhiều lõi cho hiệu suất nhanh hơn và cũng được trang bị với các cơ sở cho việc sử dụng GPU trong tối ưu hóa chương trình.

What is MAGIX Movie Edit Pro Download?

The MAGIX Movie Edit Pro download is a video editor that provides media editing resources for both novices and experienced users. For the former there are helpful options like a Beginner Mode and for the latter there are features such as multi-track support and support for full 4K video. The program also includes internal wizards that can help users carry out a number of video editing tasks, such as audio dubbing and visual setting adjustments for improving video display. Users are also supplied with more than a thousand video effects for use in creating slideshows or clip transitions (or for simple video embellishment). The program supports touch controls and is also able to export in varied formats, from DVD disc formats to full HD files for online distribution. DVD disc creators can also make use of the included menu templates for their DVD menus. The program also belongs to MAGIX’s MX series of software, which are all interoperable and support easy transfers of media across multiple devices. It can leverage the power of multiple cores for faster performance and is also equipped with facilities for GPU usage in program optimization.

Các loại file được mở bởi MAGIX Movie Edit Pro Download

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Movie Edit Pro Download có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DIPMVDMVP

Download MAGIX Movie Edit Pro Download

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *