MAGIX Movie Edit Pro MX

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Movie Edit Pro MX - NA

Phần mềm MAGIX Movie Edit Pro MX

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Movie Edit Pro MX là phần mềm gì?

MAGIX Movie Edit Pro MX là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Movie Edit Pro MX là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX Movie Edit Pro MX là một chương trình tạo ra video có thể được sử dụng để sản xuất phim chuyên nghiệp cấp hoặc video clip. Phần mềm này không phải là miễn phí và có thể mua ở bất kỳ 3 phiên bản: Pro, Pro Plus, và Premium. Cả ba chia sẻ video chỉnh sửa tính năng cần thiết, chẳng hạn như hỗ trợ cho HD và 4K, hàng trăm các mẫu thiết lập hiệu ứng cũng như các mẫu, và nhiều tùy chọn cho xuất khẩu, từ phương tiện truyền thông đĩa đốt để phân phối trực tuyến. Tuy nhiên, các gói Plus và cao cấp có nhiều tính năng hơn so với phiên bản Pro và cũng có khả năng xử lý nhiều hoạt động và dữ liệu: ví dụ, họ có thể chạy chỉnh sửa hoạt động trên lên đến 99 bài hát trong khi phiên bản mũ Pro theo dõi số tại 32 để chỉnh sửa chi tiết .

What is MAGIX Movie Edit Pro MX?

MAGIX Movie Edit Pro MX is a video creation program that can be used in order to produce professional-level movies or video clips. The software is not free and can be purchased in any of 3 versions: Pro, Pro Plus, and Premium. All three share essential video editing features, such as support for HD and 4K, hundreds of effect presets as well as templates, and multiple options for exporting, from disc media burning to online distribution. However, the Plus and Premium packages have more features than the Pro version and are also capable of handling more operations and data: for instance, they can run editing operations on up to 99 tracks while the Pro version caps track numbers at 32 for detailed editing.

Các loại file được mở bởi MAGIX Movie Edit Pro MX

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Movie Edit Pro MX có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DIPMVDMVP

Download MAGIX Movie Edit Pro MX

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *