MAGIX Music Maker MX Premium Download

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Music Maker MX Premium Download - NA

Phần mềm MAGIX Music Maker MX Premium Download

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Music Maker MX Premium Download là phần mềm gì?

MAGIX Music Maker MX Premium Download là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Music Maker MX Premium Download là Version NA (cập nhật NA)

Các MAGIX Music Maker MX cao cấp phần mềm tải về phiên bản đầy đủ tính năng của chương trình Music Maker. Phần mềm này được thiết kế để tạo điều kiện cho tác giả âm thanh và hoạt động trộn, cung cấp cho người dùng với các công cụ cho việc tạo ra các vòng lặp bài hát, thu âm bài hát chất lượng cao, pha trộn nhiều bài hát và thêm các hiệu ứng chuyên cho nhịp đập tùy chỉnh, và xuất khẩu và chuyển giao kết quả cho âm nhạc khác chỉnh sửa phần mềm với sự giúp đỡ của các tính năng MX (Media Exchange). Người sử dụng phiên bản cao cấp của phần mềm được tiếp cận với một cơ sở dữ liệu khổng lồ của các vòng lặp và clip âm thanh tùy chỉnh họ có thể sử dụng trong sáng tạo âm nhạc của họ. Hiện có hơn 6.000 âm thanh (so với phiên bản tiêu chuẩn của 3.000), dụng cụ hơn so với phiên bản tiêu chuẩn, 10 thay vì 6 soundpools, và beatbox 2 Plus. Phiên bản cao cấp cũng cho phép người dùng tạo ra hỗn hợp trong âm thanh vòm 5.1 và có thể sử dụng Mastering Suite 4, trong đó có một tính năng Auto Mastering. các công cụ khắc phục bao gồm các công cụ chỉnh vocal cho ghi âm và người dùng cũng có thể truy cập vào Revolta 2. Cuối cùng, khi sử dụng MAGIX Music Maker Premium, nhạc sĩ sẽ không còn bị hạn chế đến tối đa là 99 ca khúc (như trong phiên bản tiêu chuẩn) trong pha trộn của họ: có không có giới hạn tối đa trong cao cấp.

What is MAGIX Music Maker MX Premium Download?

The MAGIX Music Maker MX Premium download software is the full-featured version of the Music Maker program. The software is designed to facilitate audio authoring and mixing operations, providing users with tools for creating song loops, recording high-quality tracks, mixing multiple tracks and adding specialized effects for custom beats, and exporting and transferring the results to other music editing software with the help of the MX (Media Exchange) feature. Users of the premium edition of the software get access to an enormous database of loops and custom audio clips they can use in their music creation. There are over 6,000 sounds (compared to the standard version’s 3,000), more instruments than with the standard version, 10 instead of 6 soundpools, and BeatBox 2 Plus. The premium version also allows users to create mixes in 5.1 surround sound and can use Mastering Suite 4, which has an Auto Mastering feature. Corrective tools include vocal tuning instruments for recordings and users also get access to Revolta 2. Finally, when using MAGIX Music Maker Premium, musicians will no longer be restricted to a maximum of 99 tracks (as in the standard version) in their mixing: there is no maximum limit in premium.

Các loại file được mở bởi MAGIX Music Maker MX Premium Download

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Music Maker MX Premium Download có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MMM

Download MAGIX Music Maker MX Premium Download

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *