MAGIX Music Maker Premium Download

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Music Maker Premium Download - NA

Phần mềm MAGIX Music Maker Premium Download

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Music Maker Premium Download là phần mềm gì?

MAGIX Music Maker Premium Download là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Music Maker Premium Download là Version NA (cập nhật NA)

Magix Music Maker cao cấp cho phép người lặn sử dụng thậm chí sâu hơn vào thế giới của sản xuất âm nhạc. Nó chứa các công cụ, hiệu ứng studio, chức năng mở rộng và thậm chí nhiều hơn âm thanh và vòng cung cấp tất cả những gì các nhu cầu của người dùng, để tạo thêm bài hát. Nó chứa âm thanh và vòng, và 10 soundpools khác nhau. Nó cũng chứa Tracks Unlimited, Vocal Tune, điện Guitar, Piano điện, DN-e1 Synthesizer, Drum Engine, Vita 2 mẫu Player, và Beatbox 2. Vòng Designer, và guitar Vandal SE khuếch đại cũng được bao gồm. Các Magix Music Maker cao cấp cho phép người sử dụng phần bài hát trực tuyến. Nó chứa hỗ trợ VST, cũng như một đĩa DVD Collection Soundpool. Magix Music Maker Premium cũng chứa một Brass Pop, Vintage Organ, Jazz Trống, Mastering Suite 4, trong đó bao gồm Auto Mastering, một Analog Compressor, Revolta 2 Synthesizer, 5.1 Surround Trộn, Live Performer, và Music Editor 3. Magix Music Maker Premium là một tốt bắt đầu trong thế giới của sản xuất âm nhạc. Người dùng có thể kết hợp các vòng lặp, thêm hiệu ứng studio, và ghi lại giọng hát và các công cụ của chính mình. Ông có thể biến ý tưởng thành giọng hát trong không có thời gian ở tất cả.

What is MAGIX Music Maker Premium Download?

Magix Music Maker Premium lets the user dive even deeper into the world of music production. It contains instruments, studio effects, expanded functionality and even more sounds and loops that provide everything that the user needs, in order to create more tracks. It contains sounds and loops, and 10 different soundpools. It also contains Unlimited Tracks, Vocal Tune, Power Guitar, Electric Piano, DN-e1 Synthesizer, Drum Engine, Vita 2 Sample Player, and Beatbox 2. Loop Designer, and Vandal SE guitar amplifier are also included. The Magix Music Maker Premium lets the user share tracks online. It contains VST support, as well as a Soundpool DVD Collection. Magix Music Maker Premium also contains a Pop Brass, Vintage Organ, Jazz Drums, Mastering Suite 4, which includes Auto Mastering, an Analog Compressor, Revolta 2 Synthesizer, 5.1 Surround Mixing, Live Performer, and Music Editor 3. Magix Music Maker Premium is a good start in the world of music production. The user can combine loops, add studio effects, and record his own vocals and instruments. He can turn ideas into sounding tracks in no time at all.

Các loại file được mở bởi MAGIX Music Maker Premium Download

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Music Maker Premium Download có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MMM

Download MAGIX Music Maker Premium Download

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *