MAGIX Music Maker Rock Edition

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Music Maker Rock Edition - NA

Phần mềm MAGIX Music Maker Rock Edition

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Music Maker Rock Edition là phần mềm gì?

MAGIX Music Maker Rock Edition là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Music Maker Rock Edition là Version NA (cập nhật NA)

Các MAGIX Music Maker chương trình rock Edition là một tác giả ứng dụng âm nhạc, nhưng một với một diện tích rất cụ thể tập trung: nhạc rock. Hàng ngàn nhạc rock âm thanh, những đoạn riff và nhịp đập có thể được tìm thấy trong và looped từ thư viện âm thanh của nó, để sử dụng trong sáng tác âm nhạc của người dùng. Một số có thể được kết hợp một cách dễ dàng và vì chương trình có một tính năng điều chỉnh nhịp độ tự động, đồng bộ hóa các thành phần vô trở nên đơn giản hơn.

What is MAGIX Music Maker Rock Edition?

The MAGIX Music Maker Rock Edition program is a music authoring application, but one with a very specific area of focus: rock music. Thousands of rock sounds, riffs and beats can be found in and looped from its audio library, for use in the user’s musical composition. Several can be combined easily—and because the program has a feature for automated tempo adjustment, synchronization of the myriad components becomes simpler.

Các loại file được mở bởi MAGIX Music Maker Rock Edition

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Music Maker Rock Edition có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MMM

Download MAGIX Music Maker Rock Edition

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *