MAGIX Music Manager

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Music Manager - NA

Phần mềm MAGIX Music Manager

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Music Manager là phần mềm gì?

MAGIX Music Manager là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Music Manager là Version NA (cập nhật NA)

MAGIX Music Manager là một chương trình phần mềm cho phép người dùng sắp xếp các file âm nhạc của họ trong một thư viện. Phần mềm này có tất cả những cái bẫy của âm nhạc thông thường máy nghe nhạc kiêm nhà tổ chức, nhưng với một twist thêm: nó cho phép bạn ghi các bản sao của bài hát của bạn trong đĩa CD, trích xuất các bài hát từ đĩa CD và DVD, kết nối bạn với Internet radio và cho phép bạn trộn 2 bài hát trong một vở kịch duy nhất; cho phép bạn để chơi DJ nghiệp dư trong khi thưởng thức phần mềm music.The của bạn cũng có một trình soạn thảo thẻ, dung lượng các bài hát chuyển đổi sang một định dạng âm thanh khác nhau, chuyển các bài hát để nghe nhạc di động của bạn hoặc điện thoại di động, và tạo danh sách. Để giúp người dùng tổ chức âm nhạc của họ vào các mục hiện hành, phần mềm cung cấp một danh sách các loại người dùng có thể lựa chọn; nhưng tổ chức âm nhạc không giới hạn các loại được cung cấp bởi các phần mềm, người dùng có thể tạo các danh mục riêng của họ dựa trên preference.Lastly của họ, xác định các phần mềm sao chép bài hát để người dùng có thể loại bỏ các bản sao, để tổ chức tốt hơn thư viện âm nhạc của họ.

What is MAGIX Music Manager?

MAGIX Music Manager is a software program that lets users organize all their music files in one library. The software has all the trappings of the usual music player-cum-organizer, but with an added twist: it lets you burn copies of your songs in CDs, rips songs from CDs and DVDs, connects you to Internet radio and allows you to mix 2 songs in a single play; allowing you to play amateur DJ while enjoying your music.The software also has a tag editor, capacity to convert songs into a different audio format, transfer songs to your portable music player or cellular phone, and create playlists. To help the user organize their music into applicable categories, the software provides a list of categories the user can choose from; but organizing music is not limited to the categories provided by the software, the user can create their own categories based on their preference.Lastly, the software identifies duplicate songs so that the user can remove the duplicate copy, to better organize their music library.

Các loại file được mở bởi MAGIX Music Manager

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Music Manager có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MAGIX Music Manager

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *