MAGIX Screenshare

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MAGIX Screenshare - NA

Phần mềm MAGIX Screenshare

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MAGIX Screenshare là phần mềm gì?

MAGIX Screenshare là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MAGIX Screenshare là Version NA (cập nhật NA)

Chia sẻ màn hình là một công cụ tương tác được phát triển bởi Magix Inc dành cho video hướng dẫn và hợp tác từ xa với các máy tính khác nhau. Nó được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức như một chương trình toàn diện. Vì vậy, nó giúp các giáo viên trong việc giải thích thêm chủ đề nhất định đến students.Screenshare cho phép người dùng xem màn giao lưu với máy tính khác. Nó cũng giúp người sử dụng nội dung và các chương trình phần thông qua các máy tính được kết nối với internet. Cả hai máy tính được kết nối với nhau có thể tương tác khác với các nội dung màn hình, chia sẻ cùng một lúc và có thể chuyển đổi màn hình trong quá trình này. Người dùng cũng có thể ghi lại các sự kiện trên màn hình sử dụng phần mềm quay video và trình bày nó trong bất kỳ hướng dẫn. Tuy nhiên, hạn chế của phần mềm là nó không thể ghi lại cũng không truyền âm thanh trực tuyến cùng với video. Phần mềm này yêu cầu kết nối Internet để chạy và làm cho tương tác máy tính với máy tính khác. Nó chạy trên hệ điều hành Windows tốt nhất là Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8.

What is MAGIX Screenshare?

Screenshare is an interactive tool developed by Magix Inc. intended for video tutorials and remote cooperation with various computers. It is widely used in institutions as a comprehensive program. Thus, it helps the teachers in further explaining certain topics to the students.Screenshare enables the user to exchange screen view with another PC. It also helps the user to share content and programs through the PC that is connected to the internet. Both PC that is connected to each other can interact with the screen, share content at the same time and can switch screens in the process. The user can also record the events on the screen using video recording software and present it in any tutorial. However, the limitation of the software is it cannot record nor transmit audio streaming together with the video. The software requires an Internet connection to run and make the PC interact with another PC. It runs on Windows operating system preferably Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8.

Các loại file được mở bởi MAGIX Screenshare

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MAGIX Screenshare có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MAGIX Screenshare

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *