ManyCam Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download ManyCam Application - NA

Phần mềm ManyCam Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

ManyCam Application là phần mềm gì?

ManyCam Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của ManyCam Application là Version NA (cập nhật NA)

Việc áp dụng ManyCam là một tiện ích miễn phí cho phép người dùng chỉnh sửa video trực tiếp (ví dụ như trò chuyện video) khi đang bay. Chương trình này có khả năng chụp đầu vào video từ webcam của người dùng, cũng như mình từ máy ảnh điện thoại di động của mình (chức năng này đòi hỏi các ứng dụng). Nó cũng có thể chụp video trò chơi này từ màn hình của người dùng thông qua trò chơi video Nguồn cũng như làm đồng bằng đúc màn hình. Chương trình cũng cho phép sử dụng webcam đồng thời trong các ứng dụng chat video khác nhau và có một tính năng chuyển đổi cho phép người dùng các nguồn tin phương tiện truyền thông chuyển đổi khi cần thiết; do đó, ví dụ, một người dùng có thể chuyển đổi từ Video Source A đến Video Source B tại tùy chọn will.Editing cho người dùng bao gồm cả video và các hiệu ứng âm thanh. Người dùng thậm chí có thể thêm các yếu tố như chú thích và “biểu ngữ danh hiệu” đến phần ba thấp hơn của video của họ. Một biên tập âm thanh cho phép người sử dụng để cải thiện hoặc chỉ đơn giản là thay đổi giọng nói của mình và một loạt các hiệu ứng hình ảnh, từ chèn nền để bổ sung phụ kiện trên khuôn mặt có thể được sử dụng. Ngoài ra còn có một công cụ phác thảo cho phép người dùng có một đoạn video của anh ấy vẽ trực tiếp trên máy tính như các đầu vào video chính.

What is ManyCam Application?

The ManyCam application is a free utility that allows users to edit live videos (such as video chats) on the fly. The program is capable of taking video input from the user’s webcam, as well as his from his cell phone camera (this function requires the app). It can also capture gaming videos from the user’s screen via Game Video Source as well as do plain screen casting. The program also permits simultaneous webcam usage in different video chat applications and has a switching feature that allows the user to switch media sources as needed; hence, for instance, a user can switch from Video Source A to Video Source B at will.Editing options for users include both video and audio effects. Users can even add elements such as captions and “title banners” to the lower thirds of their video. An audio editor permits the user to improve or simply alter the sound of his voice and a variety of visual effects, from background insertion to facial accessory addition can be used. There is also a sketching tool that lets the user have a video of him drawing directly on the computer as the main video input.

Các loại file được mở bởi ManyCam Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm ManyCam Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MCE

Download ManyCam Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *