ManyDownloader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download ManyDownloader - NA

Phần mềm ManyDownloader

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

ManyDownloader là phần mềm gì?

ManyDownloader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của ManyDownloader là Version NA (cập nhật NA)

ManyDownloader Visicom Media là, như tên cho thấy, một chương trình tải về có khả năng tải nhiều loại phương tiện truyền thông. Tại trái tim của nó là một FTP client; nó có thể được sử dụng để chạy Torrent tải. Nhưng chương trình là thực sự có khả năng chạy tải trực tiếp từ chỗ là tốt. Cụ thể hơn, nó có thể tải nội dung truyền thông trực tiếp từ Vevo, YouTube và DailyMotion. Nó cũng cung cấp My Cloud, cho phép người dùng xây dựng một mạng lưới bạn bè gần gũi nhất của họ (thông qua địa chỉ email những người bạn) và mang đến cho những người bạn tiếp cận với phương tiện truyền thông mà người dùng muốn chia sẻ với họ.

What is ManyDownloader?

Visicom Media’s ManyDownloader is, as the name suggests, a download program capable of downloading many types of media. At its heart is an FTP client; it can be used to run Torrent downloads. But the program is actually capable of running direct-from-site downloads as well. More specifically, it can download media content directly from Vevo, YouTube and DailyMotion. It also offers My Cloud, which allows users to build a network of their closest friends (through those friends’ email addresses) and gives those friends access to media that users want to share with them.

Các loại file được mở bởi ManyDownloader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm ManyDownloader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FTPTORRENT

Download ManyDownloader

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *