MarketBrowser

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MarketBrowser - NA

Phần mềm MarketBrowser

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MarketBrowser là phần mềm gì?

MarketBrowser là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MarketBrowser là Version NA (cập nhật NA)

MarketBrowser là một phần mềm chủ yếu được sử dụng như một chương trình biểu đồ đối với cổ phiếu mà cũng đi kèm trong hai phiên bản - Tiêu chuẩn và nâng cao. Nó cho phép người sử dụng để tiến hành nghiên cứu riêng của họ và phân tích sử dụng các chỉ số kỹ thuật khác nhau thu được. Nó được thiết kế và phát hành bởi công ty cùng tên -MarketBrowser.Once MarketBrowse được cài đặt, người dùng có thể bắt đầu nhập các bảng xếp hạng khác nhau của công ty niêm yết, ông có thể muốn theo dõi. Một ký tự ticker xuất hiện để bắt đầu nhiệm vụ mà sau đó có thể được bấm và đồ thị cuối cùng sẽ xuất hiện. Mỗi đồ thị tính năng giá của các cổ phiếu và ngày tháng. Nó cũng cung cấp thông tin cần thiết về xu hướng của giá cổ phiếu của cùng một công ty trong thời hạn một năm. Bảng xếp hạng cũng có thể được vẽ riêng cho NASDAQ, S & P 500 và Dow bằng cách nhấp vào công cụ thích hợp từ Favorites menu.MarketBrowser đi kèm với một gói Bắt đầu để bắt đầu có thể được học chung với một nền tảng về chứng khoán và họ có thể được hỗ trợ trong việc đưa ra giải thích chính xác. Phần mềm này tương thích với Windows 2000, XP, NT, 2003, 7, và Windows Server 2008.

What is MarketBrowser?

MarketBrowser is a software that is primarily used as a charting program for stocks which also comes in two editions – Standard and Advanced. It enables users to conduct their own research and analysis using different technical indicators obtained. It is designed and released by the company of the same name –MarketBrowser.Once MarketBrowse is installed, the user may start populating different charts of the listed companies he may wish to keep track of. A ticker symbols appear to initiate the task which then can be clicked and graphs will eventually appear. Each graph features the price of the stocks and the date. It also provides essential information about the trend of the stock prices of the same company for a period of one year. Charts can also be plotted individually for NASDAQ, S&P 500, and Dow by clicking on the appropriate tool from the Favorites menu.MarketBrowser come with a Getting Started Packet so beginners can be educated with a background in stock exchange and they can be aided in making correct interpretations. The software is compatible with Windows 2000, XP, NT, 2003, 7, and Windows Server 2008.

Các loại file được mở bởi MarketBrowser

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MarketBrowser có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MBWXPUXPWXPYYPL

Download MarketBrowser

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *