Mart

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mart - NA

Phần mềm Mart

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mart là phần mềm gì?

Mart là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mart là Version NA (cập nhật NA)

MART BMS là một đề nghị cho phép một sự kết hợp của SaaS, Cloud và giải pháp tại chỗ. công nghệ kinh doanh của họ cung cấp sức mạnh để xây dựng, tích hợp, và tổ chức một BMS sử dụng sản phẩm khác nhau - Khác nhau, từ SAP, Salesforce, Omnibus, NDS, và những người khác mà có một lời đề nghị BI đó được mua lại từ một máy tính xách tay hoặc máy tính, hoặc từ một chiếc iPhone hoặc iPad. MART sử dụng một mô-đun kinh doanh hoàn toàn khác nhau dựa trên một giải pháp đám mây. Điều này có thể tương đương với một chi phí giảm đáng kể cho người tiêu dùng. Phần mềm này cung cấp một nền tảng dựa trên đám mây nhưng người dùng nhận thức được những mối quan tâm và nhu cầu của khách hàng của họ để xem xét điều chỉnh các giải pháp dựa trên đám mây. MART có thể cho phép khách hàng của họ sử dụng một số các module của họ. Những module này được tích hợp vào bất kỳ dòng chảy kinh doanh hiện có, hoặc bằng WebServices hoặc HTTP bài viết theo yêu cầu của người dùng. Nó cũng được cài đặt trong nhiều hệ thống tồn tại.

What is Mart?

MART BMS is a proposal that allows a combination of SaaS, Cloud and On-premises solutions. Their business technology provides the power to build, integrate, and organize a BMS using different products – Ranging from SAP, Salesforce, Omnibus, NDS, and others that have a BI offering which is acquired from a laptop or a PC, or from an iPhone or iPad. MART utilizes a completely different business module based on a Cloud solution. This can equal to a greatly reduced cost to the consumer. This software offers a Cloud-based platform yet users are aware of the concerns and needs of their clients to consider adapting the Cloud-based solutions. MART may allow their clients to use some of their modules. These modules are incorporated into any existing business flow, either by WebServices or HTTP Post upon users’ requests. It is also installed in many existed systems.

Các loại file được mở bởi Mart

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mart có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MRT

Download Mart

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *