MaxBulk Mailer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MaxBulk Mailer - NA

Phần mềm MaxBulk Mailer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MaxBulk Mailer là phần mềm gì?

MaxBulk Mailer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MaxBulk Mailer là Version NA (cập nhật NA)

Max Lập trình LLC là một công ty Tây Ban Nha tư nhân mà cũng trôi qua tên của Maxprog. Nó là một công ty chuyên về phát triển phần mềm Linux, Windows và Macintosh. Nó cũng chuyên về phát triển và tiếp thị truyền thông và các công cụ cơ sở dữ liệu trên Internet. Maxprog đã MaxBulk Mailer, một công cụ mà là tốt cho nhu cầu tiếp thị email của người dùng. Đó là một số lượng lớn e-bưu phẩm cho phép người dùng gửi và email thiết kế để triển vọng và khách hàng của họ, trực tiếp từ máy tính để bàn của riêng mình. MaxBulkMailer là một emailer số lượng lớn và một công cụ mail-merge cho cả Macintosh và Windows, và đi kèm với các tính năng đầy đủ. Nó cho phép người sử dụng cung cấp các phiên bản tùy chỉnh báo chí, bảng giá, hoặc HTML và các tài liệu văn bản cho khách hàng của họ. Chương trình này rất dễ sử dụng kể từ khi nhanh chóng của nó và hoàn toàn tùy biến. Các MaxBulk Mailer có thể xử lý HTML, plain text, và các tài liệu văn bản kiểu, hỗ trợ toàn diện cho file đính kèm của nó. Chương trình này cũng có thể chứa các phông chữ, đồ họa, và màu sắc. Hóa thư mà người dùng vào tài liệu quảng cáo trực tuyến. Họ sẽ có thể quản lý, gửi, và xây dựng thông điệp tiếp thị rất riêng của họ để khách hàng của họ và khách hàng tiềm năng.

What is MaxBulk Mailer?

Max Programming LLC is a privately-owned Spanish company which also goes by the name of Maxprog. It is a company that specializes in Linux, Windows, and Macintosh software development. It also specializes in developing and marketing communications and database tools on the Internet. Maxprog has made MaxBulk Mailer, a tool that is good for users’ email marketing needs. It is a bulk e-mailer which allows users to send and design emails to their prospects and customers, straight from their own desktop. MaxBulkMailer is a bulk emailer and a mail-merge tool for both Macintosh and Windows, and comes with full features. It lets users deliver customized press releases, price lists, or HTML and text documents to their customers. This program is easy to use since its fast and fully customizable. The MaxBulk Mailer can handle HTML, plain text, and styled text documents, providing complete support for its attachments. This program can also contain fonts, graphics, and colors. It turns users’ messages into online brochures. They will be able to manage, send, and build their very own marketing message to their customers and potential clients.

Các loại file được mở bởi MaxBulk Mailer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MaxBulk Mailer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MBM

Download MaxBulk Mailer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *