MEO Encryption Software

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MEO Encryption Software - NA

Phần mềm MEO Encryption Software

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MEO Encryption Software là phần mềm gì?

MEO Encryption Software là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MEO Encryption Software là Version NA (cập nhật NA)

MEO Encryption Software cài đặt một chương trình miễn phí trên máy tính mà về cơ bản cho phép người dùng mã hóa và giải mã file. Là một công cụ mã hóa, phần mềm có khả năng mã hóa bất kỳ loại tài liệu, đảm bảo rằng tài liệu sẽ không được truy cập bởi personnel.It trái phép sử dụng hai thuật toán mã hóa, cụ thể là Blowfish và 3-Des, để đảm bảo dữ liệu. Người dùng có thể tùy chọn để tạo một file tự giải mã để cho phép người nhận để xem các tập tin ngay cả khi không một chương trình giải mã được cài đặt trên PC.When họ chương trình được khởi động, ba tùy chọn được cung cấp cho người sử dụng: Mã hóa các file, Mã hóa email và Decrypt một tập tin. Ngoài mã hóa các tập tin, người dùng cũng được cung cấp với một tùy chọn để đính kèm một mật khẩu để mã hóa ngươi file.To mã hóa một tập tin, người dùng không cần phải khởi động chương trình đầu tiên. Họ có thể nhấp chuột phải vào một tập tin trong vị trí thư mục hay ứng dụng cửa sổ của nó, và sau đó chọn mã hóa option.MEO Encryption Software là có sẵn cho các máy Windows và Mac. Một phiên bản riêng biệt có sẵn cho mỗi nền tảng. Chương trình này có thể được sử dụng miễn phí, chỉ cho mục đích phi thương mại.

What is MEO Encryption Software?

MEO Encryption Software installs a free program on the computer that basically enables the user to encrypt and decrypt files. As an encryption tool, the software is able to encrypt any type of document, ensuring that the document will not be accessed by unauthorized personnel.It utilizes two encryption algorithms, namely Blowfish and 3-Des, to secure data. The user has the option to create a self-decrypting file to allow the recipient to view the file even without a decryption program installed on their PC.When the program is launched, three options are provided to the user: Encrypt files, Encrypt an email, and Decrypt a file. In addition to encrypting the file, the user is also provided with an option to attach a password to thee encrypted file.To encrypt a file, the user does not need to launch the program first. They can right-click on a file in its folder location or application window, and then select the encrypt option.MEO Encryption Software is available for Windows and Mac machines. A separate version is available for each platform. The program can be used for free, for non-commercial purposes only.

Các loại file được mở bởi MEO Encryption Software

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MEO Encryption Software có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MEO Encryption Software

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *