MetaProducts Offline Explorer Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MetaProducts Offline Explorer Pro - NA

Phần mềm MetaProducts Offline Explorer Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MetaProducts Offline Explorer Pro là phần mềm gì?

MetaProducts Offline Explorer Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MetaProducts Offline Explorer Pro là Version NA (cập nhật NA)

Các MetaProducts Offline Explorer Pro phần mềm là một giải pháp cho những người cần để có thể vào các trang web truy cập ngay cả khi offline hoặc những người cần có khả năng để giữ cho bản tĩnh của trang web. Nó tải về toàn bộ trang web để thiết bị lưu trữ của người dùng, sau đó cung cấp cho người dùng khả năng để xem những trang web như họ thường sẽ xuất hiện (như trong một trình duyệt web) sau đó bằng cách đơn giản truy cập vào dữ liệu tải trên phương tiện lưu trữ, bỏ qua sự cần thiết của một kết nối web. Bởi vì các tập tin được lưu trữ cục bộ trên hệ thống máy tính của người dùng, các trang web thực tế xem kinh nghiệm đầu lên được nhanh hơn nó sẽ là trên một kết nối chậm hoặc trung bình. Trang web này cũng có thể truy cập từ nhiều nền tảng sau downloading.The Offline Explorer có khả năng tiết kiệm thậm chí xem trực tiếp các tập tin media, vì vậy video và âm thanh sẽ chơi chính xác như họ sẽ trực tuyến khi lưu bằng cách sử dụng Offline Explorer. các trang web lưu có thể được sắp xếp các bản cập nhật để người dùng có thể giữ bản sao trang web quan trọng hiện nay. Nó hỗ trợ dữ liệu khai thác các hoạt động sau khi tiết kiệm trang web và cho phép in các trang web lưu là tốt. Hơn nữa, nó có một trình quản lý download.

What is MetaProducts Offline Explorer Pro?

The MetaProducts Offline Explorer Pro software is a solution for those who need to be able to access sites even when offline or who need the ability to keep static copies of websites. It downloads whole websites to a user’s storage device, then provides the user the ability to view those sites as they would normally appear (as if in a web browser) afterwards by simply accessing the downloaded data on the storage media, bypassing the need for a Web connection. Because the files are stored locally on the user’s computer system, the actual site browsing experience ends up being faster than it would be on a slow or medium connection. Sites are also accessible from multiple platforms after downloading.The Offline Explorer is capable of saving even streamed media files, so videos and audio will play exactly as they would online when saved using the Offline Explorer. Saved sites can be scheduled for updates so that users can keep important site copies current. It supports data mining operations after site saving and allows printing of saved websites as well. Furthermore, it has a download manager.

Các loại file được mở bởi MetaProducts Offline Explorer Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MetaProducts Offline Explorer Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BOEOETPLSOEWDQ

Download MetaProducts Offline Explorer Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *