MetaProducts Offline Explorer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MetaProducts Offline Explorer - NA

Phần mềm MetaProducts Offline Explorer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MetaProducts Offline Explorer là phần mềm gì?

MetaProducts Offline Explorer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MetaProducts Offline Explorer là Version NA (cập nhật NA)

Offline Explorer từ MetaProducts là một giải pháp cho những ai muốn để có thể khám phá một trang web hoặc trang web cụ thể ngay cả khi offline. Nó đòi hỏi người sử dụng để đi trực tuyến với chỉ chừng nào cần thiết để tải rằng trang hoặc trang web với sự hỗ trợ cho bao nhiêu là 500 đồng thời tải và sau đó tạo ra một bản sao chính xác của mặt hàng đó đã tải về để xem offline khi người dùng muốn nó. Các loại trang web hoặc tải có thể được lưu với MetaProducts Offline Explorer bao gồm FTP và HTTPS trang web, và thậm chí MMS, RTSP và PNM tải phương tiện truyền thông cho những người đang sử dụng phiên bản Pro của chương trình. Chương trình cũng sẽ cung cấp cho các công cụ sử dụng để chỉnh sửa hoặc tìm kiếm các yếu tố trên trang web tải về. Phần mềm này thường được sử dụng bởi những người cần để tạo ra các bản sao lưu tĩnh của thông tin trên web. Nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, vì nó cho phép chiều sâu thăm dò của các trang web ẩn và cũng hỗ trợ sao chép các yếu tố phương tiện truyền thông trên các trang web để trình bày hoặc các mục đích báo cáo. Nó đi kèm trong một loạt các tin cục bộ ngoài tiếng Anh, từ Ukraine sang tiếng Ả Rập.

What is MetaProducts Offline Explorer?

The Offline Explorer from Metaproducts is a solution for those who want to be able to explore a particular site or webpage even while offline. It requires the user to go online for only as long as necessary to download that page or site—with support for as many as 500 concurrent downloads—and then generates an exact copy of the downloaded item for offline viewing when the user wants it. The types of sites or downloads that can be saved with the Metaproducts Offline Explorer include FTP and HTTPS sites, and even MMS, RTSP and PNM media downloads for those who are using the Pro edition of the program. The program will also give users tools for editing or searching for elements on the downloaded site. The software is generally used by those who need to create static backup copies of Web-based information. It can also be used for research purposes, as it allows in-depth exploration of sites offline and also supports copying of media elements on sites for presentation or reporting purposes. It comes in a wide variety of localizations besides English, from Ukrainian to Arabic.

Các loại file được mở bởi MetaProducts Offline Explorer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MetaProducts Offline Explorer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BOEOETPLSOEWDQ

Download MetaProducts Offline Explorer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *