MemoryMixer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MemoryMixer - NA

Phần mềm MemoryMixer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MemoryMixer là phần mềm gì?

MemoryMixer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MemoryMixer là Version NA (cập nhật NA)

Cách đơn giản nhất để mô tả Memory Mixer là để nói rằng nó được scrapbooking phần mềm. Điều này ứng dụng nổi tiếng từ Impressions Lasting có thể tạo đa phương tiện Scrapbooks có chứa không chỉ hình ảnh mà còn video và âm thanh. Scrapbook thiết kế có thể được in quá trên thực tế, Memory Mixer là một dịch vụ PhotoPrint đặt hàng trực tuyến cho điều đó. Người dùng có thể chọn để in công việc của họ mình, tuy nhiên, hoặc thậm chí chỉ xuất nó bằng kỹ thuật số. Đối với tùy chọn thứ hai, người dùng có thể xuất nó lên web, gửi bản sao văn bản trên các phương tiện lưu trữ để bạn bè của họ, hoặc thậm chí chỉ cần gửi email cho các thiết kế của họ dưới dạng PDF.

What is MemoryMixer?

The simplest way to describe Memory Mixer is to say that it is scrapbooking software. This well-known application from Lasting Impressions can generate multimedia scrapbooks that contain not only images but also videos and audio. Scrapbook designs may be printed too—in fact, Memory Mixer is an online photoprint ordering service for that. Users can choose to print their work themselves, however, or even just export it digitally. For the latter option, users can export it to the Web, send copies written on storage media to their friends, or even just email their designs as PDFs.

Các loại file được mở bởi MemoryMixer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MemoryMixer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SB1SB2SB3

Download MemoryMixer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *