MaxIm DL

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MaxIm DL - NA

Phần mềm MaxIm DL

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MaxIm DL là phần mềm gì?

MaxIm DL là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MaxIm DL là Version NA (cập nhật NA)

Maxim DL là một hình ảnh nâng cao phần mềm chủ yếu được sử dụng để trình bày trên bầu trời đêm. Điều này có thể được thực hiện vì nhiều lý do - để đạt được chân dung, cho việc thăm dò các đối tượng mới và cũng để thu thập dữ liệu khoa học. Phiên bản mới nhất của phần mềm là phiên bản 5 tương đương liên quan đến chế biến nhanh hơn của phần mềm images.The kỹ thuật số được trang bị với một built-in quan điểm của một mô hình vũ trụ cho phép người dùng có ‘trong vùng’ của lĩnh vực này. Với công nghệ này, người dùng có thể được hưởng lợi từ một hợp đài quan sát trong khi vẫn có toàn quyền điều khiển của máy ảnh. Nó cũng cho phép người dùng sử dụng các chức năng khác như tự động Hỗ trợ thi công và focusers. Việc kiểm soát chính của phần mềm đã được thiết kế lại để cung cấp cho người sử dụng sự tự do để tìm kiếm, tập trung, trung tâm, và đạt được chuỗi LRGB. Phần mềm này có khả năng làm sạch riêng của mình vì nó sẽ tự động loại bỏ ảnh chụp với người nghèo hoặc dưới mức chất lượng trung bình. Maxim DL cũng cho phép người sử dụng tùy chỉnh hoặc lập trình lại các công cụ đó. Cấu hình của các thiết lập có thể được thực hiện bằng cách đơn giản thay đổi các thiết lập mặc định của phần mềm. Phần mềm này tương thích với Windows 2000, XP, và 7.

What is MaxIm DL?

MaxIm DL is an image enhancing software that is primarily used to present the night sky. This could be executed for various reasons – for obtaining portraits, for the exploration of new objects and also for collecting scientific data. The most recent version of the software is the version 5 which involves faster processing of digital images.The software is equipped with a built-in view of a planetarium that lets users be ‘in the zone’ of the field. With this technology, users can benefit from an observatory integration while still having full control of the camera. It also allows users to utilize other functionalities such as the auto-guider and the focusers. The main control of the software has been redesigned to give the users the liberty to find, focus, center, and achieve LRGB sequences. The software has its own cleaning abilities as it automatically discards photos taken with poor or below average quality level. MaxIm DL also authorizes the users to customize or reprogram that tools. Configuration of setups can be performed by simply changing the default settings of the software. The software is compatible with Windows 2000, XP, and 7.

Các loại file được mở bởi MaxIm DL

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MaxIm DL có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 237255CCDCR2CRWFITFITSFTSNEFORFRAWSBIGST2KST4ST5ST6ST7ST8ST9STKSTV

Download MaxIm DL

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *