Maximizer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Maximizer - NA

Phần mềm Maximizer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Maximizer là phần mềm gì?

Maximizer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Maximizer là Version NA (cập nhật NA)

Maximizer chủ yếu có chức năng như một phần mềm CRM dự định sẽ được sử dụng bởi các doanh nghiệp cỡ nhỏ và trung bình (hoặc của SME) với việc sử dụng máy tính để bàn và điện thoại di động devices.As một phần mềm CRM, chức năng của nó bìa lĩnh vực liên quan đến tiếp thị, bán hàng, quản lý, và dịch vụ khách hàng mà tất cả đều được sử dụng để thu thập thông tin về khách hàng của mình. Phần mềm này cũng là một thành viên của nhóm được gọi là British Columbia Công nghệ Công nghiệp Association.It lần đầu tiên được phát hành dưới cái tên phần mềm Multiactive và tên cuối cùng thay đổi để Maximizer vào năm 2002. Trong số các tính năng mới nhất được tích hợp vào phần mềm bao gồm truy cập web cũng như các chức năng Mobile Access. Những tính năng mới có trong quý cuối cùng của năm 2011 để tối ưu hóa việc sử dụng các phần mềm thông qua điện thoại thông minh. RIM và Microsoft được coi là đồng minh chiến lược của Công ty Phần mềm Maximizer Canada-based. Phần mềm này cũng có một phiên bản dựa trên đám mây được gọi là Maximizer CRM Live.Maximizer cũng được trang bị với các tính năng khác bao gồm tự động hóa bán hàng, hỗ trợ khách hàng, di động đầy đủ, và tự động hóa các quy trình làm việc. văn phòng Microsoft cũng có thể được tích hợp sử dụng phần mềm và nó cũng có thể được sử dụng trong Kinh doanh thông minh.

What is Maximizer?

Maximizer primarily function as a CRM software intended to be used by Small-and-medium sized enterprises (or SME’s) with the use of desktop computers and mobile devices.As a CRM software, its function covers domains related to marketing, sales, management, and customer service which are all used to gain information about its customers. This software is also a member of the group called British Columbia Technology Industry Association.It was first released under the name Multiactive software and the name eventually changed to Maximizer in 2002. Among the most recent features integrated into the software include the Web Access as well as the Mobile Access functionalities. These features are included in the last quarter of 2011 so as to optimize the use of the software via smart phones. RIM and Microsoft are considered strategic allies of the Canada-based Maximizer Software Company. This software also has a cloud-based version called Maximizer CRM Live.Maximizer is also equipped with other features which include automation of sales, customer support, full mobility, and automation of workflow. Microsoft office can also be integrated using the software and it can also be used in Business Intelligence.

Các loại file được mở bởi Maximizer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Maximizer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BAKMAXMDEMETMTIMTPMXI

Download Maximizer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *