Maxis Broadband

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Maxis Broadband - NA

Phần mềm Maxis Broadband

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Maxis Broadband là phần mềm gì?

Maxis Broadband là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Maxis Broadband là Version NA (cập nhật NA)

Broadband Maxi là một 4G băng thông rộng modem được tạo ra bởi Maxis Internet Giải pháp và đăng ký bởi Huawei Technologies. Nó được sử dụng rộng rãi tại Malaysia và được đánh giá là nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu trong nước. Maxis băng thông rộng đi kèm trong gói khác nhau tùy thuộc vào loại hình dịch vụ cho người sử dụng mong muốn tận dụng. Modem Wi-Fi có thể kết nối lên đến 10 thiết bị cùng một lúc. Tốc độ trung bình của Maxis băng thông rộng có thể đạt đến 75 mbps cho phép nhanh chóng truy cập và streaming video. Bao gồm trong tính năng của nó là tuổi thọ pin dài của nó mà làm giảm sự lo lắng của người sử dụng khi lưu trú ở ngoài trời. Người sử dụng cũng có thể tận dụng modem Wi-Fi khác nhau từ Maxis tùy theo nhu cầu Internet của họ. Các thiết bị này có thể cung cấp kết nối Internet đáng tin cậy khác nhau, từ 1,5 Gbps lên đến 36 Gbps. thuê bao trả sau của Maxis được phân loại như sử dụng ánh sáng, lướt giản dị, streamer thường xuyên, downloader nặng và lướt điện. Tốc độ Internet cung cấp cho những người sử dụng khác nhau tùy thuộc vào loại của họ.

What is Maxis Broadband?

Maxi's Broadband is a 4G broadband modem created by Maxis Internet Solutions and registered by Huawei Technologies. It is widely used in Malaysia and rated as the top Internet service provider in the country. Maxis Broadband comes in different bundles depending on the type of service the user wishes to avail. The Wi-Fi modem can connect up to 10 devices simultaneously. The average speed of the Maxis broadband can reach to 75 mbps enabling fast browsing and streaming of videos. Included in its feature is its long battery life which lessens the worry of the user when staying outdoors. The users may also avail different Wi-Fi modems from Maxis depending on their Internet needs. These devices can provide reliable Internet connection ranging from 1.5 GBps up to 36 GBps. Postpaid subscribers of Maxis are categorized as light user, casual surfer, regular streamer, heavy downloader and power surfers. The Internet speed delivered to these users varies depending on their type.

Các loại file được mở bởi Maxis Broadband

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Maxis Broadband có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Maxis Broadband

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *