Maxthon Browser

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Maxthon Browser - NA

Phần mềm Maxthon Browser

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Maxthon Browser là phần mềm gì?

Maxthon Browser là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Maxthon Browser là Version NA (cập nhật NA)

Maxthon Browser là một trình duyệt web miễn phí được phát triển bởi Maxthon International Limited. Trình duyệt được phát triển dựa trên công nghệ Internet Explorer của Microsoft, dự định ban đầu để duyệt từ các nền tảng Windows và Mac OS X. Trình duyệt hiện nay cũng hỗ trợ Android và iOS thiết bị di động, dưới Maxthon Mobile.The hỗ trợ phần mềm Document Interface Tabbed (TDI) cho phép người dùng đến một số các tab trình duyệt mở trong một cửa sổ, cho phép người sử dụng để chuyển đổi từ một trang Web để tiếp theo mà không cần mở một cửa sổ trình duyệt. Tabs hiện đang mở cũng sẽ được lưu trong trường hợp các lỗi trình duyệt hoặc không đóng đúng cách, vì vậy chúng có thể tự động khôi phục khi trình duyệt được đưa ra một lần again.The trình duyệt có chặn pop-up và quảng cáo, hỗ trợ khác nhau IE plug-in và cung cấp một thanh tiện ích bên ngoài mà cho phép người dùng các chương trình của bên thứ ba truy cập. xuất hiện cửa sổ trình duyệt có thể được tùy chỉnh thông qua giao diện khác nhau được cung cấp bởi trình duyệt. Trình duyệt Web được trước đây gọi là MyIE2. Phiên bản mới nhất của nó là trình duyệt Maxthon Cloud, mà cũng có sẵn cho tất cả các hệ điều hành trước đó được hỗ trợ: Windows, Mac OS X, Android và iOS.

What is Maxthon Browser?

Maxthon Browser is a free Web browser developed by Maxthon International Limited. The browser was developed based on Microsoft’s Internet Explorer technology, originally intended for browsing from Windows and Mac OS X platforms. The browser today also supports Android and iOS mobile devices, under Maxthon Mobile.The software supports Tabbed Document Interface (TDI) which allows the user to open several browser tabs in one window, enabling the user to switch from one Web page to the next without opening another browser window. Tabs that are currently open will also be saved in the event that the browser crashes or does not close down properly, so these can be automatically restored when the browser is launched once again.The browser has a pop-up and Ad blocker, supports various IE plug-ins and provides an external utility bar that allows the user to access third-party programs. The browser window’s appearance can be customized through various skins provided by the browser. The Web browser was formerly known as MyIE2. Its latest release is the Maxthon Cloud Browser, which also available for all previously-supported operating systems: Windows, Mac OS X, Android and iOS.

Các loại file được mở bởi Maxthon Browser

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Maxthon Browser có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Maxthon Browser

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *