MaxView Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MaxView Application - NA

Phần mềm MaxView Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MaxView Application là phần mềm gì?

MaxView Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MaxView Application là Version NA (cập nhật NA)

Việc áp dụng MaxView là phần mềm bao gồm một tập hợp các mức sản phẩm. Nó được sử dụng để thực hiện các giải pháp thương mại điện tử cho ngành công nghiệp xây dựng thông qua việc sử dụng các tài liệu phân phối technology.Among mức sản phẩm trong ứng dụng MaxView là MaxReader, MaxWebAuthor. MaxTakeOff, và MaxMarkUp. Các phần mềm MaxReader được thiết kế cho cất cánh trên màn hình, xem các văn bản và in ấn. Với việc sử dụng phần mềm này, bạn có thể in đến quy mô và chọn tài liệu cụ thể trên Internet hoặc trên CD. MaxAuthor là ứng dụng chủ yếu sử dụng để tạo phân phối thầu điện tử. Tổ chức và xuất các file vào một đĩa CD cũng có thể với phần mềm này. MaxTakeOff là phiên bản nâng cao của MaxReader vì nó được trang bị với các tính năng bổ sung như khả năng để sắp xếp lại các thanh công cụ Windows. MaxMarkUp được sử dụng chủ yếu cho sự hợp tác của các văn bản. Sử dụng phần mềm này, bạn có thể đánh dấu, văn bản chèn và file đính kèm, và áp dụng phác thảo. Chú thích thực hiện trên văn bản cũng có thể được hỗ trợ và saved.Aside từ MaxReader, MaxWebAuthor. MaxTakeOff, và MaxMarkUp, nhà xuất bản cũng cung cấp các phần mềm liên quan khác như MaxCapture và MaxPlans Manager.

What is MaxView Application?

The MaxView application is software that comprises a set of product levels. It is used to implement e-business solutions for the construction industry through the use of document distribution technology.Among the product levels in the MaxView application are MaxReader, MaxWebAuthor. MaxTakeOff, and MaxMarkUp. The MaxReader software is designed for on-screen takeoffs, viewing of documents and printing. With the use of this software, you can print to scale and select specific documents on the Internet or on a CD. MaxAuthor is the application primarily used to generate electronic bid distribution. Organizing and publishing files to a CD is also possible with this software. MaxTakeOff is the enhanced version of the MaxReader as it is equipped with additional features such as the capability to rearrange the Windows tool bars. MaxMarkUp is mainly used for collaboration of documents. Using this software, you can highlight, insert text and attachments, and apply sketches. Annotations done on documents can also be supported and saved.Aside from MaxReader, MaxWebAuthor. MaxTakeOff, and MaxMarkUp, the publisher also offers other related software such as MaxCapture and the MaxPlans Manager.

Các loại file được mở bởi MaxView Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MaxView Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CALGP4GRPMAXEVMAXFAMAXFRMAXMLMAXMUMAXRPMAXTKMAXTOMAXZIPMSIFSVDTIF

Download MaxView Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *