Media Gallery

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Media Gallery - NA

Phần mềm Media Gallery

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Media Gallery là phần mềm gì?

Media Gallery là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Media Gallery là Version NA (cập nhật NA)

Sony Media Gallery là một trong hai ứng dụng add-ons miễn phí cho các dòng Sony Vaio máy tính xách tay, một trong số đó là Picture Motion Browser mà đóng vai trò như một người quản lý thư viện ảnh và xem ảnh. Sony Media Gallery cũng làm như vậy với Picture Motion Browser (PMB) thực hiện với hình ảnh, duy nhất mà Thư viện Truyền thông giao dịch với cả âm thanh, như âm nhạc, và video, như phim. Tuy nhiên, giống như PMB, nó có thể cũng có một chức năng hạn chế với hình ảnh, và trong khi PMB có rất nhiều tính năng thú vị như liên quan đến xem hình ảnh, Sony Media Gallery Mời ấn tượng phân loại và các công cụ quản lý cho tất cả các loại phương tiện truyền thông - âm thanh, video, và photo.The Sony Media Gallery có thể được truy cập chỉ đơn giản bằng cách nhấn nút Vaio trên máy tính của bạn (theo mặc định - bạn cũng có thể thiết lập những gì ứng dụng hoặc dịch vụ cho ra mắt nếu bạn không thích các tùy chọn mặc định). Ngoài việc có thể để tổ chức các tập tin media của bạn, Media Gallery Sony sẽ xem xét lựa chọn của bạn và khuyên bạn nên bài hát hoặc video từ YouTube tùy thuộc vào phương tiện truyền thông bạn đã sắp xếp, và cũng có tính năng một máy nghe nhạc tâm trạng nơi bài hát có thể được chơi tùy thuộc vào sự khác nhau lần trong ngày, phù hợp với tâm trạng của bạn.

What is Media Gallery?

The Sony Media Gallery are one of the two free application add-ons for the Sony Vaio line of laptops, one of which is the Picture Motion Browser that acts as a photo library manager and image viewer. The Sony Media Gallery does the same with the Picture Motion Browser (PMB) does with photos, only that the Media Gallery deals with both audio, like music, and video, like movies. However, like the PMB, it can also have a limited function with photos, and while the PMB has a lot of cool features as regards to image viewing, the Sony Media Gallery offers impressive sorting and management tools for all types of media – audio, video, and photo.The Sony Media Gallery can be accessed simply by pressing the Vaio button on your machine (by default – you can also set what application or service to launch if you don’t like the default option). Aside from being able to organize your media files, the Sony Media Gallery will look at your choices and recommend you songs or videos from YouTube depending on the media you have sorted, and also features a mood player where songs can be played depending on the different times of the day, to suit your mood.

Các loại file được mở bởi Media Gallery

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Media Gallery có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Media Gallery

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *