MediaBar

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MediaBar - NA

Phần mềm MediaBar

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MediaBar là phần mềm gì?

MediaBar là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MediaBar là Version NA (cập nhật NA)

Các MusicLab Mediabar được biết đến bởi nhiều và nó được phép iMesh và BearShare (đặc biệt là phần mềm chị em của nó, BearFlix) và nó cho phép bạn tìm kiếm và tải nội dung đa phương tiện từ Internet; nó được phân loại là một plugin trình duyệt hoặc một đối tượng hỗ trợ trình duyệt (BHO), được sử dụng để tăng cường và nâng cao khả năng của trình duyệt. nội dung đó bao gồm hình ảnh và hình ảnh, video, âm nhạc, và các loại tài liệu web tất cả từ một vị trí trung tâm trên trình duyệt của bạn - thanh công cụ - và tải chúng, ngoài các tính năng thiết lập thông thường của một thanh công cụ cho phép bạn tìm kiếm thông tin trên Internet bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm tiện dụng của nó. Các MusicLab Mediabar có thể dễ dàng cài đặt, nhưng nếu bạn thấy rằng bạn không cần nó, hoặc bạn nghĩ rằng nó làm chậm trình duyệt của bạn, nó cũng có một cách thuận tiện để được gỡ bỏ và loại bỏ, nếu be.Toolbars nhu cầu khá phổ biến đặc biệt là trong vụ hiện tại của người dùng máy tính vì họ lộn xộn khu vực hiển thị của trình duyệt, hoặc nếu không thì chương trình độc hại giả mạo như là công cụ hữu ích mà không thực sự cung cấp những nội dung hoặc hiệu suất họ tuyên bố. Các iMesh Toolbar tuy nhiên không phải là một phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại (mặc dù nó có mặt một vài quảng cáo tất cả bây giờ và sau đó).

What is MediaBar?

The MusicLab Mediabar is known by many and it's licensed to Imesh and BearShare (especially its sister software, BearFlix) and it allows you to search for and download multimedia content from the Internet; it is classified as a browser plugin or a browser helper object (BHO), which is used to enhance and augment your browser’s capabilities. Such content includes photos and images, videos, music, and other types of web documents all from a central location on your browser – the toolbar – and to download them, aside from the usual feature set of a toolbar that permit you to search for information on the Internet using its handy search box. The MusicLab Mediabar can be easily installed, but if you find that you do not need it, or you think it’s slowing down your browser, it also has a convenient way to be uninstalled and removed, if need be.Toolbars are rather unpopular especially among the current crop of PC users because they clutter the browser’s display area, or are otherwise malicious programs masquerading as useful tools that do not actually deliver the content or performance they claim. The Imesh Toolbar however is not a spyware or malware (though it does present a few ads every now and then).

Các loại file được mở bởi MediaBar

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MediaBar có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MediaBar

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *