MediaGet2

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MediaGet2 - NA

Phần mềm MediaGet2

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MediaGet2 là phần mềm gì?

MediaGet2 là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MediaGet2 là Version NA (cập nhật NA)

MediaGet2 là một client torrent mà cung cấp cho người dùng một trình quản lý download. Phần mềm này hiện có sẵn cho các máy tính Windows và Mac. Người dùng được cung cấp với một hộp tìm kiếm trên thanh menu. Khi tìm kiếm được phát động, chương trình sẽ hiển thị tất cả các liên kết torrent có sẵn mà cung cấp hầu hết các kết quả có liên quan. Mỗi liên kết được đưa ra một đánh giá sao để cho người dùng biết mà liên kết sẽ cung cấp tốc độ download tốt nhất. Một danh sách theo dõi cũng được cung cấp, nơi người dùng có thể chọn khu vực để tìm kiếm, và đó trackers để tìm kiếm on.When một file torrent đang được tải về, người dùng có tùy chọn để xem phim trong khi tải vẫn được tiến hành. Chức năng này được cung cấp thông qua các tùy chọn Media player nằm trên menu thanh bên. Dưới sự lựa chọn Transfers, cũng nằm trên thanh bên, người dùng được cung cấp thông tin liên quan đến các file đang được tải về. Tiêu đề của bộ phim hoặc tập tin, kích thước, tỷ lệ phần trăm tải về, tốc độ tải về và thời gian còn lại để hoàn thành việc tải xuống đều được cung cấp cho người dùng.

What is MediaGet2?

MediaGet2 is a torrent client that provides the user with a download manager. The software is available for Windows and Mac computers. The user is provided with a search box on the menu bar. When a search is launched, the program will display all the available torrent links that provides the most relevant results. Each link is given a star rating to let the users know which links will provide the best download speed. A tracker list is also provided, where the user can choose regions to search, and which trackers to search on.When a torrent file is being downloaded, the user has the option to watch the movie while download is still in progress. This function is provided through the Mediaplayer option located on the side bar menu. Under the Transfers option, also located on the side bar, the user is provided with information regarding files that are being downloaded. The title of the movie or file, size, download percentage, download speed and time remaining to complete the download are all provided to the user.

Các loại file được mở bởi MediaGet2

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MediaGet2 có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MAGNETMEDIAGETMEDIAGET2TORRENT

Download MediaGet2

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *