Melodyne

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Melodyne - NA

Phần mềm Melodyne

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Melodyne là phần mềm gì?

Melodyne là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Melodyne là Version NA (cập nhật NA)

Melodyne là phần mềm được phát triển bởi Peter Neubcker và phân phối bởi Celemony Software GmbH Software GmbH. Nó hoạt động chủ yếu như một công cụ để sửa chữa sân. Các màn hình phần mềm ghi chú của mỗi ghi âm dưới hình thức một “blob”, mà có thể sửa nhạc sĩ và di chuyển. Phần mềm này có tính năng Melodyne Editor, mà là ứng dụng được sử dụng bởi người dùng để chỉnh sửa ghi chú, đặc biệt cho việc di chuyển ghi chú cho một sân khác nhau, kéo dài ghi chú hoặc rút ngắn phạm vi của họ, và tăng hoặc giảm độ to của họ. Có ba phiên bản của phần mềm: Melodyne Essential, Melodyne Assistant, và Melodyne Studio. Melodyne Essential chứa các chức năng cơ bản của các biên tập viên sửa chữa sân và thời gian, trong khi phiên bản Assistant không chứa các chức năng đầy đủ của Melodyne Editor, nhưng nó vẫn cho phép người dùng chỉnh sửa ghi chú theo nhiều cách hơn so với version.The Essential Melodyne Studio là một sản phẩm đóng gói có chứa các chức năng đầy đủ của phần mềm sân sửa và chỉnh sửa. Phần mềm này cho phép người dùng làm việc trên nhiều bản ghi âm thanh cùng một lúc. Đây là phiên bản đắt nhất của phần mềm. phiên bản dùng thử của tất cả các loại phần mềm có sẵn, và có thể được sử dụng cho đến 30 ngày. Phần mềm này tương thích với hệ điều hành Windows và Mac.

What is Melodyne?

Melodyne is software developed by Peter Neub�cker and distributed by Celemony Software GmbH. It functions primarily as a tool for correcting pitch. The software displays the notes of each recording in the form of a “blob,” which the musician can edit and move. The software features the Melodyne Editor, which is the application utilized by users to edit notes, specifically for moving notes to a different pitch, stretching notes or shortening their range, and increasing or decreasing their loudness. There are three versions of the software: Melodyne Essential, Melodyne Assistant, and Melodyne Studio. Melodyne Essential contains the basic functions of the editor for pitch correction and timing, while the Assistant version does not contain the full functionality of the Melodyne Editor, but it still enables the user to edit notes in more ways as compared to the Essential version.The Melodyne Studio is a bundled product that contains the full functionalities of the pitch-correction and editing software. The software allows the user to work on multiple audio recordings simultaneously. This is the most expensive version of the software. Trial versions of all software types are available, and can be used for up to 30 days. The software is compatible with Windows and Mac systems.

Các loại file được mở bởi Melodyne

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Melodyne có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MAR

Download Melodyne

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *