Melodyne editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Melodyne editor - NA

Phần mềm Melodyne editor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Melodyne editor là phần mềm gì?

Melodyne editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Melodyne editor là Version NA (cập nhật NA)

sản phẩm của công ty, các biên tập viên Melodyne, cũng như các phiên bản nhỏ hơn, trợ lý Melodyne và thiết yếu, có sẵn trong phiên bản 2.1. Phiên bản mới có tính năng độ tin cậy tăng, và khả năng tương thích, cũng như cải tiến khác. Ngoài tương quan sân Melodyne, mà được sử dụng và có giá trị trên toàn thế giới, Melodyne Editor cung cấp một chức năng chỉnh sửa bổ sung giúp việc sản xuất âm nhạc ngày-to-ngày đơn giản hơn, và truyền cảm hứng cho những người dùng khác lên tầm cao mới của sự sáng tạo trong việc xử lý của họ về âm thanh. Phát hành vào cuối năm ngoái, phiên bản 2 đã mua các công cụ thời gian dài, chức năng vô hướng toàn diện, và, giống như phiên bản nhỏ hơn của nó, hỗ trợ ReWire. Với phiên bản 2.1, Celemony Software GmbH hiện đã giới thiệu những cải tiến hơn nữa từ đó tất cả ba phiên bản benefit.Version 2.1 mang đến cho công việc cải tiến, trong đó có một chức năng zoom mới, và một hàm so sánh trong chế độ ARA. Các cải tiến khác dẫn đến độ tin cậy và hiệu suất nâng cao. Chúng bao gồm các khả năng để giảm số lượng tối đa các bước lùi lại để giảm mức tiêu thụ RAM. Một loạt các sửa lỗi tăng cường cả hai ổn định và khả năng tương thích của nó. Yêu cầu hệ thống bao gồm Windows XP, Windows Vista, Windows 7 hoặc Windows 8. RAM nên là 4 GB.

What is Melodyne editor?

The company’s product, the Melodyne editor, as well as smaller editions, Melodyne assistant and essential, are available in Version 2.1. The new version features increased reliability, and compatibility, as well as other improvements. In addition to Melodyne’s pitch correlation, which is used and valued all over the world, Melodyne editor offers an additional editing function that makes day-to-day music production simpler, and inspires other users to greater heights of creativity in their handling of audio. Released at the end of last year, Version 2 bought extended timing tools, comprehensive scalar functions, and, just like its smaller editions, rewire support. With Version 2.1, Celemony has now introduced further improvements from which all three versions benefit.Version 2.1 brings workflow improvements, including a new zoom function, and a compare function in ARA mode. Other improvements result in enhanced reliability and performance. These include the ability to reduce the maximum number of undo steps in order to reduce RAM consumption. A variety of bug fixes enhance both its stability and compatibility. System requirements include Windows XP, Windows Vista, Windows 7 or Windows 8. RAM should be 4 GB.

Các loại file được mở bởi Melodyne editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Melodyne editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MPD

Download Melodyne editor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *