MELSOFT Navigator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MELSOFT Navigator - NA

Phần mềm MELSOFT Navigator

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MELSOFT Navigator là phần mềm gì?

MELSOFT Navigator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MELSOFT Navigator là Version NA (cập nhật NA)

Các MELSOFT Navigator là một chương trình từ Mitsubishi Electric kế để sử dụng như một hệ thống hành chính để quản lý các nguồn tài nguyên và dữ liệu trong các dự án kỹ thuật. Nó có một giao diện đồ họa cũng như khả năng hỗ trợ quản lý đa dự án (và các loại dự án khác nhau). Hơn nữa, nó hỗ trợ việc tạo ra các bản đồ mạng toàn cầu để quản lý cài đặt đơn vị trên toàn hệ thống. Các làm cho chương trình sử dụng cơ sở dữ liệu chia sẻ rằng bản cập nhật ghi nhãn dữ liệu trong thời gian thực, sparing người dùng những rắc rối của việc phải thông báo cho nhau một thành viên nhóm nghiên cứu bởi một trong những thay đổi về ghi nhãn. Một tính năng hiệu quả thúc đẩy của phần mềm là khả năng sử dụng một sơ đồ cho các cấu hình hệ thống để tạo ra các thông số tự động, và theo lô. Các MELSOFT Navigator còn có gì Mitsubishi Electric đang kêu gọi một “Jump” chức năng-one cho phép người nhảy người dùng đến một chương trình chuyển động đơn giản bằng cách kích chuột phải vào nó trong cửa sổ một bộ điều khiển logic lập trình được. Thiết bị truyền động dành riêng cũng được hỗ trợ trong các tính năng cấu hình của nó. Cuối cùng, MELSOFT Navigator cũng có khả năng để thực hiện việc đọc hàng loạt, có nghĩa là người dùng có thể tải nhiều ứng dụng, các thông số và dữ liệu dự án cho nhiều dự án trong một quá trình duy nhất.

What is MELSOFT Navigator?

The MELSOFT Navigator is a program from Mitsubishi Electric intended for use as an administrative system for managing resources and data in engineering projects. It has a graphic interface as well as the ability to support multi-project management (and varied project types). Furthermore, it supports the creation of universal network maps for managing unit settings system-wide. The program makes use of a shared database that updates labeling data in real-time, sparing users the trouble of having to inform each team member one by one of changes in labeling. Another efficiency-promoting feature of the software is its capacity to use a diagram for system configurations to generate parameters automatically, and in batches. The MELSOFT Navigator also has what Mitsubishi Electric is calling a “Jump” function—one that lets the user jump to a motion program simply by right-clicking on it in a programmable logic controller’s window. Motion dedicated devices are also supported in its configuration features. Finally, MELSOFT Navigator also has the ability to perform batch reading, which means the user can download multiple applications, parameters and project data for various projects in a single process.

Các loại file được mở bởi MELSOFT Navigator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MELSOFT Navigator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NVWNVZ

Download MELSOFT Navigator

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *