memoQ

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download memoQ - NA

Phần mềm memoQ

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

memoQ là phần mềm gì?

memoQ là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của memoQ là Version NA (cập nhật NA)

Các phần mềm memoQ là một công cụ dịch thuật sử dụng nhiều nhất bởi dịch giả và nhà phê bình. Nói chung đây là một bản dịch bộ phần mềm máy tính hỗ trợ chạy trên các hệ thống Windows và máy tính Apple trong một máy tính Windows ảo. Nó được phát triển bởi Kilgray Dịch Technologies. Phần mềm này lần đầu tiên được phát hành vào năm 2006, và kể từ đó, tôi có bây giờ một số phiên bản; 4Fee Edition, Translator Pro Edition, Project Manager Edition, và một số máy chủ dựa versions.Features bao gồm trong phần mềm là các tính năng lặp lại cho phép người dùng lấy bản dịch trước đó, hỗ trợ ngôn ngữ cho hơn 105 ngôn ngữ, tích hợp với các phần mềm khác như Microsoft Office, có thể chỉnh giao diện người dùng và các phím tắt, file dịch từ các loại khác nhau file memoQ, khai thác hạn, và nhiều thứ others.In để chạy các phần mềm, một yêu cầu hệ thống tối thiểu là phải có; bất kỳ hệ điều hành Windows từ Windows 2000 đến Windows 8 Pro và iMac và MacBook máy tính trong một máy tính Windows ảo; một .NET Framework ít nhất phiên bản 3.5 SP1; 512 MB RAM; 110 MB không gian đĩa để cài đặt; ở độ phân giải 1024x768 điểm ảnh; phần mềm Microsoft Office khác để file display.PPT và các tập tin khác trong các định dạng khác.

What is memoQ?

The memoQ software is a translation tool most used by translators and reviewers. It is generally a computer-assisted translation software suite that runs on Windows systems and Apple computers in a virtual Windows Machine. It is developed by Kilgray Translation Technologies. The software was first release in 2006, and since then, have now several versions; 4Fee Edition, Translator Pro Edition, Project Manager Edition, and some server based versions.Features included in the software are reproducibility features that let the user retrieve previous translations, language support for over 105 languages, integration with other software such as Microsoft Office, customizable user interface and shortcuts, file translation from different file types to memoQ, term extraction, and many others.In order to run the software, a minimum system requirement is a must have; any Windows operating system from Windows 2000 to Windows 8 Pro, and iMac and MacBook computers in a virtual Windows Machine; a .NET Framework of at least version 3.5 SP1; 512 MB RAM; 110 MB disc space for installation; at 1024x768 pixel resolution; other Microsoft Office software to display.PPT files and other files in other formats.

Các loại file được mở bởi memoQ

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm memoQ có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MQBACKMQBKFMQDFMQOUT

Download memoQ

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *