Memory-Map Navigator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Memory-Map Navigator - NA

Phần mềm Memory-Map Navigator

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Memory-Map Navigator là phần mềm gì?

Memory-Map Navigator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Memory-Map Navigator là Version NA (cập nhật NA)

Memory-Map Navigator là một chương trình ánh xạ từ bộ nhớ-Map, Inc được phát triển cho người dùng Windows PC. Phần mềm này cung cấp cho người dùng với một GPS (Global Positioning System) công cụ điều hướng cho phép họ có kế hoạch ra một con đường cho cái đích mà họ sẽ được đi đến, hoặc để tìm ra địa chỉ chính xác của một chương trình cụ thể location.The được tích hợp với một số tác phẩm đồ họa raster bản đồ quốc tế, mà người dùng có thể dễ dàng sử dụng cho các mục đích chuyển hướng hoặc thông tin. Người dùng có thể tương tự như vậy tận dụng các bản đồ giấy theo phong cách thông thường bằng cách quét những đầu tiên, và sau đó xem nó trên giao diện của chương trình. Người dùng có thể dễ dàng lập bản đồ ra một con đường bằng cách nhấp vào điểm A và điểm B trên bản đồ. Chương trình sẽ tự động lập bản đồ ra con đường cho người dùng. Có một tính năng trên chương trình được gọi là thế giới 3D. Tính năng này cung cấp cho người dùng một màn hình ba chiều của bản đồ, trong đó họ có thể quay hoặc phóng to trên một khu vực cụ thể để có một cái nhìn rõ ràng hơn về một vị trí mà họ muốn đi đến, hoặc tìm hiểu về hơn. Maps và các tuyến đường sau đó có thể được in vì vậy người dùng có thể thực hiện việc này cho việc đi lại của họ.

What is Memory-Map Navigator?

Memory-Map Navigator is a mapping program from Memory-Map, Inc. that was developed for Windows PC users. The software provides the user with a GPS (Global Positioning System) navigation tool that allows them to plan out a route for the destination that they will be going to, or to find out the exact address of a specific location.The program is integrated with several raster graphics files of international maps, which the user can readily use for navigation or information purposes. User may likewise make use of the usual paper-style maps by scanning these first, and then viewing it on the program’s interface. Users can easily map-out a route by clicking on point A and point B on the map. The program will then automatically map-out the route for the user. There is a feature on the program that is called 3D World. This feature provides the user with a three-dimensional display of the map, wherein they can pan or zoom on a specific area to have a clearer view of a location they wish to go to, or learn more about. Maps and routes can then be printed so the user can take this for their travel.

Các loại file được mở bởi Memory-Map Navigator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Memory-Map Navigator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Memory-Map Navigator

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *