Mercury

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mercury - NA

Phần mềm Mercury

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mercury là phần mềm gì?

Mercury là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mercury là Version NA (cập nhật NA)

Việc áp dụng Thủy đến từ Cambridge Trung tâm Dữ liệu tinh thể, và nó được sử dụng để hiển thị và phân tích cấu trúc tinh thể. do đó nó được sử dụng chủ yếu cho một trong hai nghiên cứu hoặc học tập, cung cấp cho người dùng với một môi trường đầy đủ tính năng để khám phá và xây dựng cấu trúc tinh thể chính xác cho mục đích giáo dục. Người dùng có thể tạo ra một loạt các biểu đồ và đồ họa bằng cách sử dụng phần mềm, có khả năng tiếp nhận âm mưu và dữ liệu tham số. Những thông tin này có thể được thừa hưởng bởi các chương trình để tạo ra cấu trúc chính xác theo trình tự, dự án hỗ trợ truy vấn xác định. các công cụ đồ họa của chương trình là đủ tùy biến và chuyên nghiệp đã được sử dụng nhiều lần trong việc tạo ra các visualizations cấu xuất bản trong lĩnh vực nghiên cứu này. Hơn là hấp dẫn được bằng mắt, vì nó là, đồ họa được tạo ra bởi sao Thủy cũng rất năng động, với các tương tác người dùng với họ khác nhau, từ cấu trúc cắt để phân tích các thành phần chính của họ. Người dùng có thể thực hiện một danh sách dài các tính toán liên quan về cấu trúc là tốt, và thậm chí thực hiện các tính toán của tiềm năng giữa các phân tử nếu cần thiết. Các tiện ích có khả năng tạo cả hình ảnh 2D như đồ thị (biểu đồ, ví dụ) và hình ảnh 3D như các cấu trúc thực tế bản thân.

What is Mercury?

The Mercury application comes from The Cambridge Crystallographic Data Centre, and it is used for visualizing and analyzing crystallographic structures. It is thus used primarily for either research or learning, providing users with a full-featured environment for exploring and constructing accurate crystal structures for educational purposes. Users can generate a wide variety of diagrams and graphics using the software, which is capable of accepting plotting and parametric data. This data may be leveraged by the program to generate precise structures according to order, supporting query-defined projects. The program’s graphics tools are sufficiently customizable and professional to have been used more than once in the creation of published structural visualizations in this field of study. More than being appealing to the eye, as it were, the graphics generated by Mercury are also highly dynamic, with user interactions with them ranging from slicing structures for analysis of their principal components. Users can perform a long list of relevant calculations on structures as well, and even perform calculations of intermolecular potentials if need be. The utility is capable of creating both 2D images such as graphs (histograms, for example) and 3D images such as the actual structures themselves.

Các loại file được mở bởi Mercury

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mercury có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CIFENTGCDGMXMLMOLMOL2MRYMRYXMSXMLMXMLPDBRESSDSDFXYZ

Download Mercury

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *