Message Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Message Viewer - NA

Phần mềm Message Viewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Message Viewer là phần mềm gì?

Message Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Message Viewer là Version NA (cập nhật NA)

Tin Viewer Encryptomatic là một chương trình để xem MSG, EML, OST (Pro chỉ), và PST (chỉ Pro) tập tin. Cả Lite và phiên bản Pro cũng có thể mở các file winmail.dat mà không phá hủy bất kỳ định dạng ban đầu hoặc nội dung của thông điệp. Chương trình này thực sự tích hợp hoàn toàn vào hệ thống Windows như một người quản lý nội dung mặc định nếu được sự cho phép cho nó và cũng có thể giữ tất cả các yếu tố của email nó sẽ mở ra-điều này có nghĩa rằng file đính kèm có thể được xem và trích xuất bởi các chương trình cũng như nếu chúng được tìm thấy trong một tin nhắn nó đang xem. Điều này làm cho nó một sự thay thế phù hợp cho Microsoft Outlook khi một người dùng không có mà chương trình và nhu cầu để xem một tập tin được tạo ra với nó. Nó cũng có thể có chức năng như một tiện ích đang chuyển đổi nếu người dùng đang có kế hoạch để làm cho di chuyển từ khách hàng một email đến phiên bản Pro another.The tiện ích có thể thực hiện chuyển đổi các định dạng tập tin thông điệp khác nhau vào hình ảnh và tài liệu các loại tệp khác. Nó cũng có thể chuyển đổi email sang các file PDF để lưu trữ các mục đích và cung cấp cho người dùng với một hệ thống đặt tên thông minh để áp dụng cho tất cả các tên tập tin. Bên cạnh đó, phiên bản Pro tương thích với Citrix.

What is Message Viewer?

Encryptomatic’s Message Viewer is a program for viewing MSG, EML, OST (Pro only), and PST (Pro only) files. Both the Lite and Pro versions are also able to open Winmail.DAT files without destroying any of the original formatting or content of the message. The program actually integrates seamlessly into Windows systems as a default content manager if given permission for it and also preserves all elements of emails it opens—this means that attachments can be viewed and extracted by the program as well if they are found in a message it is viewing. This makes it a suitable replacement for Microsoft Outlook when a user does not have that program and needs to view a file created with it. It can also function as a transitioning utility if users are planning to make the move from one email client to another.The utility’s Pro version can perform conversion of various message file formats into other image and document filetypes. It can also convert emails into PDF files for archiving purposes and provides users with an intelligent naming system to apply to all file names. Furthermore, the Pro version is compatible with Citrix.

Các loại file được mở bởi Message Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Message Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MVL

Download Message Viewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *