MestReNova

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MestReNova - NA

Phần mềm MestReNova

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MestReNova là phần mềm gì?

MestReNova là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MestReNova là Version NA (cập nhật NA)

MestReNova có thể tham khảo Mnova NMR, mà là một ứng dụng phân tích hóa học để sử dụng trong quá trình xử lý dữ liệu NMR. Như vậy, nó thường được tìm thấy trong các phòng thí nghiệm hóa học, cho dù công khai, học tập hoặc tư nhân. Người ta có khả năng tương thích đa nền, là có khả năng chạy trên Linux, Windows và Mac OS X. Nó cũng hỗ trợ nhập dữ liệu từ các nhà cung cấp nam châm khác nhau, từ Agilent Oxford Instruments, mà có nghĩa là người dùng có thể có một giải pháp duy nhất cho đối phó với các loại dữ liệu khác nhau hệ thống. Một trong những thế mạnh lớn nhất của chương trình là khả năng xử lý dữ liệu sâu trong khi vẫn giữ nguyên hình thức của nó có sẵn để chế biến phức tạp hơn. Nó có khả năng phân tích hiệu quả được thực hiện bằng thuật toán sẵn có cho hiệu quả, tối ưu và phân tích chuyên nghiệp. Máy cũng có giao diện WYSIWYG, có nghĩa là người dùng biết chính xác những gì dữ liệu của họ sẽ như thế nào trong xuất khẩu đối với xuất bản các mục đích. Nó cũng làm cho chương trình dễ dàng và trực quan để sử dụng. Người sử dụng phần mềm cung cấp khả năng để làm cho sử dụng các mẫu cho hiệu quả (đây cũng là có thể sử dụng trong các hoạt động báo cáo). Nó có thể được kịch bản, cung cấp cho người sử dụng cơ hội để tạo vĩ mô.

What is MestReNova?

MestReNova may refer to Mnova NMR, which is an analytical chemistry application for use in the processing of NMR data. As such, it is most often found in chemical laboratories, whether public, academic or private. It is has multiplatform compatibility, being capable of running on Linux, Windows and Mac OS X. It also supports data input from various magnet vendors, from Agilent to Oxford Instruments, which means users can have a single solution for dealing with different types of data systems. One of the greatest strengths of the program is its ability to process data deeply while still keeping its raw form available for more complex processing. It has powerful analytical abilities made possible by inbuilt algorithms for efficient, optimal and professional analysis. It also sports a WYSIWYG interface, which means users know exactly what their data will look like in export for publishing purposes. It also renders the program easy and intuitive to use. The software offers users the ability to make use of templates for efficiency (these are also usable in reporting operations). It can be scripted, offering users the opportunity for macro creation.

Các loại file được mở bởi MestReNova

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MestReNova có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MNOMNOVA

Download MestReNova

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *