MetaStock

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MetaStock - NA

Phần mềm MetaStock

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MetaStock là phần mềm gì?

MetaStock là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MetaStock là Version NA (cập nhật NA)

MetaStock là một phần mềm được sử dụng trong việc trao đổi và ngoại tệ kinh doanh thương mại. Đó là một nền tảng được sử dụng bởi các thương nhân để kiểm tra và tìm hiểu các chỉ số ảnh hưởng đến cổ phiếu. Phần mềm này được thiết kế và phát hành bởi công ty Equis International.Using công cụ giao dịch này cho phép người dùng thấy những thay đổi thời gian thực trong các cổ phiếu có thể được sử dụng trong việc đưa ra quyết định như để mua hoặc bán cổ phiếu. Phần mềm này được sử dụng để cung cấp phân tích trên hiện conditionof thị trường chứng khoán. Nó cũng có thể được sử dụng bởi thiếu kinh nghiệm hoặc mới bắt đầu những người muốn đi trên tàu các khái niệm về thương mại. Metastock cũng có thể được sử dụng trong tìm hiểu về quỹ tương hỗ, hàng hóa, và trái phiếu của các cá nhân để đạt được lợi thế tài chính trong kinh doanh. Đối với thương nhân giàu kinh nghiệm, phần mềm có thể được sử dụng để chỉ sự xuất hiện của con bò hay con gấu và các chỉ số đóng cửa của cổ phiếu trong ngày. Hầu hết người dùng sử dụng phần mềm như Metastock để tạo thêm thu nhập và để chuẩn bị cho nghỉ hưu. Phần mềm này cũng cung cấp video demo cho các mục đích hướng dẫn đặc biệt cho người sử dụng lần đầu tiên. Nó cũng tương thích với hầu hết các nền tảng Windows.

What is MetaStock?

MetaStock is a software used in the foreign exchange and currency trading business. It is a platform used by traders to check and understand the indicators affecting the stocks. The software is designed and published by the company Equis International.Using this trading tool lets users see real-time changes in the stocks that could be used in making decisions as to buy or sell shares. The software is used to provide analysis on the current conditionof the stock exchange. It can also be used by inexperienced or beginners who would like to take on board the concept of trading. Metastock can also be used in learning about mutual funds, commodities, and bonds by individuals to gain financial advantages in business. For experienced traders, the software can be used to indicate the occurrence of the bull or the bear and closing indices of stocks within the day. Most users utilize software like the Metastock to generate extra income and to prepare for retirements. The software also provides demo videos for tutorial purposes especially to the first time users. It is also compatible with most Windows platforms.

Các loại file được mở bởi MetaStock

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MetaStock có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MWCMWLMWS

Download MetaStock

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *